Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 37

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 37

Bible_49

Thăm viếng và gởi thư thăm hỏi

Nhưng có hai phương cách phụ mà qua đó những người mới tin Chúa được nuôi dưỡng vào thời ban đầu – đó là những phương cách mà đôi khi chúng ta bỏ qua.

Trong cách thứ nhất, các Sứ Đồ và những lãnh đạo Hội Thánh đã thực hiện nhiều chuyến đi thăm để xem những tín hữu mới của họ tiến triển như thế nào và khuyến khích họ trong đức tin. Lời của Phao-lô nói với Ba-na-ba trong Công Vụ 15:36 tiêu biểu cho thái độ được nhấn mạnh vào lúc đó: “Chúng ta hãy trở lại để thăm hết thảy anh em trong các thành mà chúng ta trước đã giảng đạo Chúa, xem thử ra thể nào”. Chúng ta hãy thăm viếng những người mà chúng ta đã giúp họ đến đức tin nhiều chừng nào tốt chừng nấy; bởì có một mối liên kết đặc biệt giữa những người là cha mẹ và con cái trong Đấng Christ thông qua Phúc Âm. Đó là một nối kết cần được khai thác.

Cách thứ hai cũng rõ ràng như vậy: Dùng thư thăm hỏi thay vì viếng thăm. Các Sứ Đồ đã làm như vậy. Nhưng viết thư về điều gì? Tôi nghĩ rằng nghệ thuật viết thư đã không còn nữa ở trong thời đại ngày nay, là thời đại của sự vội vàng đến nín thở, và mọi vật cần phải có ngay lập tức. Ngày nay ít có ai chịu ngồi xuống viết thư giải bày tấm lòng của mình về Chúa cho những tín hữu khác. Chắc chắn chúng ta không làm cho mình nghèo nàn vì bỏ qua việc viết thư. Hãy nghĩ đến phước hạnh đã đem đến cho hàng triệu người mà những lá thư của Phao-lô, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đã làm. Hãy nghĩ đến những gì thế giới đã có được nhờ những lá thư của Newton hay Rutherford. Thật thú vị khi thấy rằng ngay cả một người bận rộn và nổi danh như C.S. Lewis cũng đã dành thì giờ để trao đổi thư từ thường xuyên với một phụ nữ Hoa Kỳ về những vấn đề thuộc linh. Mối liên lạc bằng thư đó được công bố sau khi ông qua đời.

Những lá thư gửi cho những người trẻ trong Chúa đã tạo được nhiều sự thay đổi lớn lao. Một mục sư danh tiếng, Mục sư E. J. H. Nash, thường viết thư cho tôi (và cho hàng trăm người khác) đều đặn hai hay ba lần một học kỳ, lúc tôi còn là một học sinh và đang trăn trở với những bước đầu trong tiến trình theo Chúa. Ông thường nói rất ít, nhưng ông nói với sự vui vẻ và hấp dẫn. Ông thích thêm một câu Kinh Thánh và một lời giải nghĩa mà dường như lúc nào nó cũng đáp ứng chính xác nhu cầu của tôi đang trải qua. Những lá thư ấy có ý nghĩa rất nhiều cho sự tăng trưởng của tôi là một người tin Chúa hơn là tôi đã nhận biết vào lúc đó. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời về những lá thư ấy.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top