Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 36

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 36

sheeps_13

Sự Thông Công Đơn Giản

Nhưng dân sự của Đức Chúa Trời cũng tồn tại suốt cả tuần nữa! Cần có nhu cầu chu cấp cho sự thờ phượng đơn giản giữa vòng các tín hữu, đặc biệt là những người độc thân và những không hưởng được sự đồng hành của một gia đình Cơ Đốc.

Nhiều Hội Thánh thấy rằng một buổi nhóm đơn giản để thờ phượng, dạy dỗ, cầu nguyện, và chia sẻ sự vui hưởng tự do trong Đấng Christ là một sự khích lệ lạ lùng vào giữa tuần, và tăng thêm sức mạnh. Tôi biết có những tín đồ mới đến dự buổi thông công trong tuần của chúng tôi một hay hai ngày sau khi họ trở lại tin Chúa, và họ làm chứng về niềm hy vọng mới ở trong họ. Sau đó có ba điều đã xảy ra: Buổi nhóm được phấn chấn; người tín đồ mới đó được mạnh mẽ thêm nhờ việc đã nói về Chúa của mình; và người ấy thấy mình thật sự thích hợp với một tập thể như vậy của dân sự Đức Chúa Trời – dầu người ấy chưa bao giờ cảm thấy giống như vậy đối với bất kỳ điều gì trước đó ở trong đời sống của mình!

Thì giờ sau đó, qua buổi uống cà phê là một cơ hội tuyệt diệu để trò chuyện, chia sẻ những quan tâm, những tin tức, và chăm sóc nhau một cách thích hợp. Thường bạn thấy có hai hay ba người ở trong một góc đang tìm sự an ủi và sức lực trong sự cầu nguyện chung với nhau về một nan đề nào đó đang gây bối rối cho một người trong vòng họ. Như vậy mối thông công tăng trưởng.

Phát triển buổi nhóm trong tuần là sự tăng trưởng của lãnh vực thông công trong các nhóm. Không có gì thuần túy hơn là điều nầy. Đó chỉ là sự nhóm họp lại của các tín hữu trong Hội Thánh đó, là những người sống trong cùng một khu vực của thành phố. Họ họp nhau qua một bữa ăn, học biết thương yêu nhau và nhận biết giá trị của nhau, họp mặt đều đặn để học, để nâng đỡ lẫn nhau, và để thấy họ có thể làm gì trong sự phục vụ láng giềng. Những nhóm nầy đặc biệt là thành phần thiết yếu trong một hội thánh hoặc một Liên Đoàn Cơ Đốc lớn. Ngược lại, rất dễ bị lôi cuốn bởi sinh hoạt thuộc linh trong một tổ chức lớn, mà không bao giờ có cơ hội để đóng góp hoặc để xin sự giúp đỡ những điều có cần.

Nếu đề cập đến sự chăm sóc cá nhân, sinh hoạt trong nhóm và tiếp cận sự thờ phượng thường xuyên trong Hội Thánh, là tất cả thành phần của sự dinh dưỡng mà qua đó người tín đồ mới được chu cấp, thì sẽ có nhiều cơ hội để họ “tấn tới trong ân điển và trong sự thông biết Chúa và Cứu Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ” (II Phi-e-rơ 3:18).

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top