Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 35

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 35

Pater_Noster_Church

Sự Thờ Phượng của Hội Thánh

Vì người tin Chúa gia nhập vào thân thể của Đấng Christ, cho nên hình ảnh của các Cơ Đốc nhân trong Tân Ước hầu hết được viết gắn liền với số nhiều. Người ấy là một con chiên ở trong đàn, là một chiến sĩ trong đạo quân, là một chi thể trong một thân thể, một viên đá trong ngôi nhà, v.v….

Cơ Đốc giáo chính là một tập thể. Chúng ta không được tạo nên để sống riêng rẻ, hay đi một mình. Chúng ta không đi từ chỗ cô đơn để đến cùng Đấng Cô Độc; chúng ta đến cùng Ba Ngôi đang ở trong sự tương giao.

Vì vậy, Hội Thánh là một thành phần hiển nhiên trong những mục đích của Đức Chúa Trời. Hội Thánh là một phần trong kinh nghiệm đầu tiên về vương quốc Đức Chúa Trời, qua đó, luật pháp của vương quốc, tức là luật yêu thương và phục vụ nhau, lan rộng. Tất cả Cơ Đốc nhân đều cần đến Hội Thánh, cũng như Hội Thánh cần tất cả Cơ Đốc nhân. Sự thờ phượng chung, và những buổi nhóm với hình thức đơn giản và nhỏ hơn, đều cần thiết cho sự tăng trưởng, như nhau.  Chúng ta thấy các môn đồ ban đầu thờ phượng không phải chỉ ở trong đền thờ và nhà hội nhưng họ cũng thờ phượng một cách đơn giản từ nhà nầy sang nhà khác. Phước thay cho Hội Thánh nào bao gồm cả hai mô thức thờ phượng đó.

Chúng ta cần sự nhóm hiệp thật đông những người tin Chúa: trong niềm vui và trong sự thờ phượng hết lòng. Chúng ta cần dâng lời ca ngợi Đấng Cứu Chuộc của chúng ta. Chúng ta cần hiệp nhau cầu nguyện cùng Ngài về những nhu cầu lớn của dân sự Ngài và về thế giới của Ngài. Chúng ta cần được lắng nghe cách quân bình giữa việc đọc Kinh Thánh và sự giảng dạy Lời Ngài trong giờ thờ phượng. Chúng ta cần đến và xưng nhận rằng chúng ta đã thiếu sót biết bao trong tư cách làm những người loan báo vương quốc của Đức Chúa Trời, và cũng thường có những tư tưởng lệch lạc về Ngài là ai và Ngài muốn điều gì trong thế giới nầy. Sự thờ phượng chung là một điều phải có.

Và đây là điều mà Kinh Thánh Tân Ước nói về sự thờ phượng: “Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín.  Chúng ta hãy quan tâm khích lệ nhau về lòng yêu thương và những việc lành.  Đừng bỏ sự nhóm lại như những người quen làm, nhưng phải khuyên bảo nhau; nếu anh em thấy ngày của Chúa càng gần chừng nào, thì càng phải làm như vậy chừng nấy” (Hê-bơ-rơ 10:23-25). Chúng ta cần năng lực, cần được khích lệ, cần được khích động, cần được dạy dỗ, và cần cầu nguyện qua sự thờ phượng chung – nhưng không thể chỉ dừng tại đó.

Rất tiếc, trong nhiều Hội Thánh, đã dừng lại tại đó. Chẳng có gì diễn ra từ cuối tuần nầy đến tuần khác, liên quan đến sự tương giao của những người tin Chúa. Thông thường tín hữu có rất ít dịp nhóm hiệp với nhau, rất ít cơ hội để chia sẻ những vấn đề cá nhân trong chính buổi thờ phượng. Cả hai sự yếu kém nầy cần được sửa chữa nếu chúng ta muốn thấy sự thờ phượng sống động trong gia đình Cơ Đốc và sự tăng trưởng thực sự với tư cách một gia đình của Đức Chúa Trời.

Nếu là một Hội Thánh nhỏ (khoảng 200 người) thì có thể để kết hợp một ít thì giờ chia sẻ các tin tức và những vấn đề liên quan trong chính giờ thờ phượng. Trong một nhà thờ Anh Quốc giáo, điều nầy thường diễn ra trong phần mở rộng của nghi lễ Giao Hòa, giữa lúc dự Tiệc Thánh. Nhưng nó cũng có thể xảy ra vào cuối buổi nhóm thờ phượng khi những vấn đề cần cầu nguyện được nêu ra để cầu thay. Nếu người ta cảm thấy họ được quan tâm, họ cảm nhận được ý thức quan trọng của sự liên hệ – là điều hiển nhiên mà thân thể của Đấng Christ thể hiện. Nếu người ta cảm thấy họ chỉ là “những người lấp đầy băng ghế”, không bao lâu, họ sẽ lạnh nhạt, hoặc họ sẽ bị cuốn trôi đi mất.

Dân sự bị đông lạnh của Đức Chúa Trời phải thoát khỏi xiềng xích của những chủ nghĩa bảo thủ của họ, và phải được tan chảy ra, ít nhất đến mức độ có thể chia sẻ với những người bạn trong Chúa, ngay trong nhà thờ, về những gánh nặng trong lòng họ, hoặc những niềm vui và lời cầu nguyện được đáp lời, mà họ kinh nghiệm. Và điều gì có thể giúp cho tiến trình tan chảy đó, cần phải được khích lệ: Hãy để nhiều người khác nhau đọc các bài học, hướng dẫn cầu nguyện, phụ giúp trong nhiều phương diện khác nhau: hướng dẫn hát, dùng nhạc cụ hoặc múa, uống cà phê, hay ăn trưa sau buổi nhóm v…v…. Bởi vì sự thờ phượng của người tin Chúa không đơn điệu, có thể đoán được như những ngôi mộ trong nghĩa trang, nhưng là một thể hiện sinh động cuộc sống của dân Đức Chúa Trời.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top