Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 34

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 34

Bible_37
Họ Chu Cấp Sự Tương Giao

Chúng ta được kể lại rằng những tín hữu thời ban đầu “tiếp tục trong mối tương giao với các sứ đồ.”  Mối tương giao nồng ấm nầy được thấy rất rõ qua nhiều trang trong Kinh Thánh Tân Ước.

Lưu tâm đến cá nhân

Điều kiện đầu tiên của sự tương giao trong Chúa, là một cá nhân nào đó – một người đã tin Chúa được một thời gian – có thể và sẵn sàng dành thì giờ, quan tâm sâu sắc đến một anh em, hoặc một chị em, mới ở trong Đấng Christ. Sự thiếu chăm sóc sau khi sanh là lý do phổ biến đã gây tử vong giữa vòng những người tin Chúa; bởi vì mặc dầu có nhiều người tin Chúa quan tâm đến việc truyền bá Phúc Âm, nhưng rất ít người dành thì giờ và chịu khó để gây dựng những người mới tin Chúa của họ trong đức tin. Sau-lơ sẽ ở đâu sau kinh nghiệm của ông trên đường đến Đa-mách nếu không có A-na-nia giúp ông trong những giai đoạn đầu; hoặc nếu không có Ba-na-ba, là người yên ủi đáng kính, đến cùng ông, và giới thiệu ông cho những tín hữu tại Giê-ru-sa-lem? Tất cả chúng ta đều cần có một A-na-nia hay một Ba-na-ba.

Tôi nhớ lại tôi thường lập một danh sách những nan đề lúc ban đầu của tôi và những khó khăn trong việc trở thành môn đệ của Chúa, và có lần đã mang danh sách đó trong hai tuần, đến gặp Richard Gorrie. Anh lớn hơn tôi vài tuổi và là một Cơ Đốc nhân trưởng thành hơn. Tôi sẽ không bao giờ quên ơn về sự giúp đỡ anh đã dành cho tôi trong những ngày đầu ấy: về sự khích lệ là được gặp anh và học hỏi từ nơi anh – vào lúc mà mọi người chung quanh tôi không ai có cùng niềm tin của tôi, hoặc biết Chúa của tôi cả – và cũng về gương mẫu mà anh đã nêu cho tôi một cách vô tình, là cách mà một mục sư khôn ngoan của Chúa đã hành động. Bởi vì chính con người anh là như vậy.

Khi Phao-lô viết về vai trò của người hướng dẫn tinh thần trong những năm tháng về sau, có lẽ ông đã hồi tưởng lại những ngày ban đầu của mình: “Bởi vì dầu anh em có một vạn thầy giáo trong Đấng Christ, nhưng chẳng có nhiều cha. Vì tôi đã dùng Tin Lành mà sanh anh em ra” (I Cô-rinh-tô 4:15).

Chúng ta đã thấy được mối quan tâm của Phao-lô đối với những người mới tin Chúa của ông trong bức thư ngắn gởi cho Phi-lê-môn. Phi-lê-môn là một điền chủ tin Chúa. Một nô lệ của ông là Ô-nê-sim đã chạy trốn và bị bắt nhốt chung một nhà tù với Phao-lô. Ô-nê-sim đã được vị sứ đồ hướng dẫn trở về với Chúa; và trong thâm tâm, cậu quyết định mình phải trở về cùng Phi-lê-môn, nhưng e sợ mình không được tiếp nhận. Do đó, Phao-lô đã viết một bức thư gởi gắm cho cậu: “Tôi – vì con tôi đã sanh trong vòng xiềng xích, tức là Ô-nê-sim –  nài xin anh. … Tôi sai người về cùng anh. Người như lòng dạ tôi vậy” (Phi-lê-môn 1:10, 12). Đã có một vị mục sư sẵn sàng chăm sóc và gánh chịu khó khăn cho người mới tin Chúa của mình.

Đây cũng chính là những điều mà Phao-lô đã nghĩ đến khi ông viết về những mối liên hệ của mình với Hội Thánh mới tại Tê-sa-lô-ni-ca: “Chúng tôi đã ăn ở nhu mì giữa anh em, như một người vú săn sóc chính con mình cách dịu dàng vậy” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:7). Đôi khi sự dịu dàng của người bảo mẫu cần phải được bổ túc bằng sự hướng dẫn khôn ngoan của người cha, Phao-lô đã nói tiếp như vậy trong mạch văn đó: “Anh em cũng biết rằng chúng tôi đối đãi với mỗi người trong anh em như cha đối với con: khuyên lơn, an ủi và nài xin anh em ăn ở một cách xứng đáng với Đức Chúa Trời là Đấng gọi anh em đến nước Ngài và vinh quang của Ngài” (I Tê-sa-lô-ni-ca 2:11-12).

Một người mới tin Chúa cần sự giúp đỡ và khích lệ giống như vậy. Điều khôn ngoan là nên gửi gắm mỗi tín đồ mới cho một người cũ hơn trong đức tin, họ sẽ chăm sóc người ấy và hướng dẫn người ấy cho tới khi người ấy đâm rễ vững nền. Nhiều người có thể yếu ớt trong những ngày đầu làm môn đồ, và họ cần có cơ hội cá nhân nầy để san sẻ những khó khăn và những hoài nghi. Tôi thấy rằng nên có một thì giờ mỗi tuần, gói ghém qua một sinh hoạt xã hội nào đó, và một bữa ăn, nhằm tạo cơ hội để trao đổi những nan đề; và một thì giờ ngắn để đọc Kinh Thánh và cầu nguyện chung với nhau, là một phương cách vô cùng giá trị để gây dựng một môn đồ mới hòa nhập vào thân thể Chúa.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top