Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 33

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 33

Bible_37
Giáo Lý Của Người Tin Chúa Thời Ban Đầu

Những khảo cứu về Tân Ước gần đây gợi ý rằng có thể đã có một phương pháp dạy dỗ thứ ba mà chúng ta có thể lần theo dấu vết trở lại cho đến tận những ngày đầu của Hội Thánh. Việc đối chiếu các Thư Tín và tài liệu chung gợi ý rằng: đã có một cấu trúc căn bản về giáo lý thường được dùng giữa vòng những người lãnh đạo những người tin Chúa vào thời đó. Rô-ma 6:17 đã tạ ơn Đức Chúa Trời vì họ đã vâng theo “cấu trúc” và “khuôn khổ” của sự dạy dỗ mà họ đã hứa nguyện; và một ý tương tự như vậy đã được trình bày trong các thư gửi cho người Tê-sa-lô-ni-ca, cho Ti-mô-thê và cho Tít.

Việc dạy dỗ đạo đức nầy bao gồm những gì?

Trong thư Cô-lô-se, có một chuỗi nối tiếp nhau về việc “lột bỏ người cũ” (Công Vụ 3:9), “mặc lấy người mới” (Cô-lô-se 3:10), “vâng phục” (Cô-lô-se 3:18), “tỉnh thức trong sự cầu nguyện” (Cô-lô-se 4:2), “trở nên toàn vẹn” (Cô-lô-se 4:12).

Đây có vẻ như là một sự chọn lựa ngẫu nhiên cho tới khi bạn thấy một khuôn mẫu tương tự ở nơi khác.

Thư Ê-phê-sô cũng giống như vậy “bỏ” (Ê-phê-sô 4:22), “mặc lấy” (Ê-phê-sô 4:24), “vâng phục” (Ê-phê-sô 5:22), “đứng vững” (Ê-phê-sô 6:11), “tỉnh thức… và cầu nguyện” (Ê-phê-sô 6:18).

Thư I Phi-e-rơ bắt đầu với sự nhấn mạnh về sự sanh lại (I Phi-e-rơ 1:23) và theo sau đó bằng những việc “từ bỏ” (I Phi-e-rơ 2:1), “thờ phượng” (I Phi-e-rơ 2:4-9), “phục” (I Phi-e-rơ 2:13 – và ông kể nó ra cho tới I Phi-e-rơ 5:9 khi áp dụng cho chồng, vợ, người công dân và người lãnh đạo), “tỉnh thức mà cầu nguyện” (I Phi-e-rơ 4:7), “chống cự” (I Phi-e-rơ 5:8-9).

Thư Gia-cơ cũng bắt đầu với sự sanh lại (Gia-cơ 1:18), và theo sau đó bằng các việc “bỏ đi” (Gia-cơ 1:21), “phục” (Gia-cơ 4:7), “chống trả ma quỉ” (Gia-cơ 4:7), và “cầu nguyện” (Gia-cơ 5:16).

Hầu hết các khúc Kinh Thánh đã nhắc đến đến tình yêu thương anh em, và tình yêu nầy được liệt kê một cách chi tiết trong các thư Ê-phê-sô, Cô-lô-se và Gia-cơ.

Trong khi chúng ta không biết chắc chi tiết của “bộ giáo lý” nầy, nhưng điều chắc chắn mang ý nghĩa quan trọng đó là cùng một khuôn mẫu đã được lập lại bởi ba tác giả khác nhau là Phao-lô, Phi-e-rơ và Gia-cơ; và có lẽ chúng ta sẽ đúng khi nhìn thấy ở đây một dàn bài của một giáo trình được dạy dỗ, hoặc là để dẫn đến việc làm báp-têm, hoặc là tiếp tục học sau khi đã chịu báp-têm trong Hội Thánh ban đầu.

Điều này cũng có thể lập thành một giáo trình tuyệt vời cho thời nay.

Thứ nhất: Một khóa học về sự tái sinh và sự thay đổi tận gốc mà sự tái sinh đó đem lại. Tín hữu mới cần biết chắc về điều này; nếu không thì người ấy sẽ xây cất đức tin trên một nền tảng lỏng lẻo.

Thứ hai: Xem xét một số những việc thuộc về nếp sống cũ cần được loại bỏ, thực ra nó giống như những chiếc lá cuối mùa vẫn còn bám vào cây, phải rơi rụng khi nhựa sống mới dâng trào.

Thứ ba: Bài học về hình ảnh Đức Chúa Trời mà theo đó con người đã được tạo dựng. Hình ảnh này đã bị đánh mất trong sự sa ngã, qua việc không vâng lời của loài người, nhưng đã được khôi phục cách hoàn toàn trong thân vị của Đức Chúa Jesus, và dần dần được ban cho người tín đồ bởi Đức Thánh Linh khi Ngài biến đổi chúng ta trở nên giống như Chúa của chúng ta. Nếp sống mới nầy phải được mặc lấy – một cách tự nguyện và trong đức tin mỗi ngày – giống như một trang phục mới.

Thứ tư: Người tin Chúa không được kêu gọi để lên mặt làm chủ những người chung quanh, nhưng để sống cuộc đời đầu phục Chúa của mình, và thuận phục lẫn nhau. Chồng cũng phải thuận phục vợ mình trong sự yêu thương chăm sóc và che chở, cũng như vợ phải thuận phục chồng như là người lãnh đạo của gia đình. Sự thuận phục cũng áp dụng cho mối tương quan giữa chúng ta đối với nhà cầm quyền và đối với nhau. Đức Chúa Jesus đã sống cuộc đời của một Người Tôi Tớ, và chúng ta phải theo Ngài, dầu có thể khó chịu. Phải kinh ngạc về những điều Thánh Linh của Đức Chúa Jesus đã làm trong Phi-e-rơ – một con người đã từng kiêu ngạo và tự chủ – giờ đây kêu gọi sự thuận phục lẫn nhau theo gương của Đức Chúa Jesus, và đó là điểm chính yếu ở trong thư tín thứ nhất của ông.

Thứ năm: Tín hữu mới cần được hướng dẫn để “đứng vững” hoặc “chống trả” kẻ ác. Cám dỗ sẽ gia tăng: người ấy có một kẻ thù lớn cũng như có một Bạn Hữu lớn. Người ấy cần học biết cách chống trả hoàn toàn mọi biểu hiện của kẻ thù, và tin cậy hoàn toàn nơi quyền năng của Đức Chúa Jesus.

Thứ sáu: Người đó cần tỉnh thức và cầu nguyện. Điều đáng chú ý là cả hai việc nầy phải đi chung với nhau. Trừ khi người ấy tỉnh thức, nếu không thì người ấy sẽ không cầu nguyện, hoặc thì giờ cầu nguyện sẽ giảm dần. Và trừ khi người ấy tỉnh thức theo một ý nghĩa khác, nếu không người ấy sẽ không tiếp tục cầu nguyện, và trở nên nản lòng. Hãy tỉnh thức và cầu nguyện.

Ngoài ra, lãnh vực tình yêu thương và sự thờ phượng dường như đã được bao quát bởi những tín hữu thời ban đầu. Thật là một khóa học giá trị các tín hữu mới cần phải có!

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top