Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 31

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 31

BibleStudy_03

Họ dạy dỗ đều đặn

“Họ giữ lời dạy của các sứ đồ”. Sách Công Vụ cho chúng ta biết như vậy về những người tin Chúa thời ban đầu. Việc này liên hệ đến điều gì? Nó có liên quan đến ba lãnh vực.

Kinh Thánh

Trước hết là có Kinh Thánh. Dĩ nhiên là Kinh Thánh Cựu Ước, bản dịch tiếng Hi-lạp Septuagint (LXX – Bảy Mươi); nhưng chắn chắn nó đã trở thành Kinh Thánh của những người tin Chúa thời ban đầu. Bạn thấy hàng trăm lời trích dẫn từ Cựu Ước trong các thư tín của Tân Ước, và rõ ràng những người mới tin Chúa đã biết Kinh Thánh Cựu Ước rất rõ. Giống như Đức Chúa Jesus – và thực ra tất cả những người theo Do Thái giáo, ngoại trừ nhóm Sa-đu-sê – những người tin Chúa thời ban đầu tin rằng cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời ban, và hữu ích (II Ti-mô-thê 3:16). Đằng sau những người viết, Thánh Linh của Đức Chúa Trời đứng bên cạnh, để soi dẫn (II Phi-e-rơ 1:19-21; I Phi-e-rơ 1:10- 12).

Do đó, họ đã học cách sử dụng Kinh Thánh với lòng tôn kính. Họ biết rằng Đức Chúa Trời đã phán truyền một phần qua Cựu Ước, nhưng phán bảo một cách đầy đủ và tối hậu qua Đức Chúa Jesus; cho nên họ nghiên cứu Cựu Ước để tìm ánh sáng về Đức Chúa Jesus, qua những lời dự ngôn, qua các ẩn dụ, hoặc biểu tượng. Việc tham khảo Kinh Thánh nầy căn bản đến nỗi, khi Phao-lô từ giã các trưởng lão tại Ê-phê-sô, ông đã ký thác họ cho Đức Chúa Trời (là việc tự nhiên trong bất kỳ cuộc chia tay nào) nhưng cũng giao phó họ cho lời của ân điển Ngài nữa, là lời có thể gây dựng họ và càng ngày càng bày tỏ cho họ nhiều hơn về cơ nghiệp của họ trong tư cách là những người tin Chúa.

Điều nầy vẫn là một trong những việc cần thiết căn bản nhất cho những người mới tin Chúa. Họ cần được giúp đỡ để đọc Kinh Thánh. Trước kia họ có thể đã đọc Kinh Thánh tại trường. Có thể họ đã khâm phục Kinh Thánh như là một áng văn. Nhưng giờ đây, họ cần xem nó như là sữa mà thiếu đi thì trẻ thơ sẽ chết (I Phi-e-rơ 2:2), như là thịt đối với các tín hữu trưởng thành (Hê-bê-rơ 5:12-14), là ánh sáng mà họ cần có để soi lối đi (Thi Thiên 119:105), là búa, mà từng hồi từng lúc họ cần có để đập vỡ tảng đá, là ý riêng trong cuộc đời của họ (Giê-rê-mi 23:29). Kinh Thánh thật quan trọng cho sự tăng trưởng, và họ cần phải khám phá Kinh Thánh.

Tuy nhiên, những phương thức hiển nhiên nhất là thế nầy. Một người nào đó nhận thấy người mới tin Chúa cần có một cuốn Kinh Thánh, mà người đó có thể đọc được – một bản dịch mới thì tốt hơn. Một ý tưởng rất hay là giúp cho họ có được một trong những tài liệu trợ giúp cho việc học Kinh Thánh, chẳng hạn sách chú giải của Liên Hiệp Thánh Kinh Hội, sách chú giải của Hội Đọc Kinh Thánh Quốc tế, cuốn Sống Mỗi Ngày với Chúa Jesus (Every Day with Jesus), cuốn Nghiên Cứu Thánh Kinh (Search the Scriptures), cuốn Thức Ăn cho Cuộc Sống (Food for Life), hay là cuốn Vũ Khí của Chiến Binh (The Soldier’s Armoury).

Một ý kiến hay hơn là bạn nên đọc Kinh Thánh với họ lần đầu. Hãy chỉ cho họ biết cách nhận thấy những gì mà khúc Kinh Thánh đã nói lúc nguyên thủy, và sau đó áp dụng điều đó vào hoàn cảnh riêng của họ; và dẫn họ đến một lời hứa, một mạng lệnh, hay một lời cảnh cáo, thích hợp với hoàn cảnh của họ; hãy tìm một lời cầu nguyện để áp dụng, hoặc một ý tưởng then chốt để ghi nhớ cho ngày hôm đó. Bạn cũng nên khuyên họ ghi xuống những gì họ đã học được từ khúc Kinh Thánh, hoặc có thể, thực hiện một điều gì đó mà khúc Kinh Thánh này thúc giục. Bằng cách nầy, bạn sẽ dẫn họ đến những xao xuyến rung cảm của Kinh Thánh như là một cuốn sách sống và đang nói.

Tôi thấy có một điều tốt nữa là hãy cầu nguyện sau một buổi học như vậy. Tôi đề nghị mỗi lần chúng ta hãy dùng một câu Kinh Thánh, hoặc một phần của câu, đã giúp ích chúng ta; và hoặc là chúng ta cảm tạ Đức Chúa Trời về câu Kinh Thánh đó, hay là xin cho câu Kinh Thánh đó ứng nghiệm cho mình – với lời-cầu-nguyện-chỉ-dài-một-câu mà thôi. Qua cách nầy, người mới tin Chúa được khích lệ tiến sâu vào những vùng nước chưa từng được biết đến của sự cầu nguyện.

Đây là chỗ họ khởi đầu với việc đọc Kinh Thánh một cách thành tâm, và lời cầu nguyện được phát sinh từ đó. Đây chính là sự kết hợp cần thiết cho sự tăng trưởng.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top