Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 30

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 30

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 30

Có làm báp-têm trở lại không?

Tôi tin rằng những người đã làm báp-têm rồi không cần phải làm báp-têm trở lại. Chẳng có ý nghĩa gì cho việc làm báp-têm trở lại hơn là được xưng nghĩa trở lại hoặc, là vào trong gia đình Chúa trở lại. Lễ Báp-têm nhấn mạnh yếu tố một lần đủ cả về sự kết hợp của chúng ta vào trong Đấng Christ; và bởi bản chất của nó, lễ Báp-têm không thể được làm lại lần nữa. Lễ Tiệc Thánh thường được lập lại nhiều lần và nhấn mạnh đến phương diện đang tiến triển của đời sống theo Chúa. Bạn sẽ chỉ gây rối rắm cho vấn đề nếu bạn làm báp-têm trở lại; dầu cho có sự thôi thúc mạnh mẽ để làm như vậy. Sự thôi thúc đặc biệt mạnh mẽ trong các nam nữ thanh niên là những người muốn đóng ấn đức tin của họ trong thánh lễ của sự cam kết một cách công khai nầy, và họ xem báp-têm mà họ đã được làm trong thời thơ ấu là vô dụng. Dĩ nhiên nó là vô dụng, giống như một ngân phiếu chưa được chi trả, cho tới khi được đem đi chuyển đổi. Giờ đây, họ đã chuyển đổi, và dung dịch ở bên trong phù hợp với nhãn hiệu ở ngoài chai, họ không cần phải thay một cái nhãn mới trở lại nữa.

Nhưng họ thật sự cần có cơ hội để tuyên xưng đức tin của mình một cách công khai. Điều nầy được truyền cho họ một cách rõ ràng trong Kinh Thánh; và một cơ hội như vậy nên được tạo cho họ để thực hiện điều đó trong giai đoạn đầu cuộc đời theo Chúa của họ (Rô-ma 10:9-11). Đây là chỗ mà lễ Xác Nhận đặc biệt quan trọng đối với những người đã được làm báp-têm từ thời thơ ấu (Theo quan điểm Báp-tít, yếu tố tuyên xưng tập trung vào lễ báp-têm). Nó cho phép một người đích thân tái lập và nhấn mạnh những lời hứa đã được hứa nhân danh họ khi nhận báp-têm vào lúc thơ ấu. Nó cũng cho họ có cơ hội công khai tuyên xưng trách nhiệm và đặc quyền của họ. Khi họ xác nhận phần của mình trong giao ước, bàn tay của vị giám mục đặt trên đầu họ, tiêu biểu cho bàn tay yêu thương của Đức Chúa Cha bảo đảm cho người ấy về sự chấp nhận, che chở, và uỷ thác họ để phục vụ. Tại lễ Xác Nhận ở nhà thờ của chúng tôi tại Oxford, đại đa số đều là người lớn, không có người nào được trình diện mà không tuyên xưng rõ ràng đức tin trước hội chúng bằng lời riêng của mình. Đó cũng là một sự giúp đỡ để tạo cơ hội công khai tuyên xưng đức tin cho những người đã quay về cùng Đấng Christ sau khi họ đã chịu báp-têm và đã được xác nhận. Vào lễ Xác Nhận, chúng tôi xin vị giám mục cầu nguyện đặc biệt cho từng người trong số những người nầy khi họ bắt đầu “sở hữu phần sản nghiệp của họ.”

Có làm báp-têm ngay lập tức không?

Những người chưa được làm phép báp-têm cần bày tỏ đức tin của họ trong Đấng Christ một cách công khai trong thánh lễ khởi đầu nầy. Có hai quan điểm về việc khi nào sự bày tỏ nầy được thực hiện. Một số người tin rằng nó phải được thực hiện càng sớm càng tốt, và cho rằng người tín đồ mới cần phải trải qua sự huấn luyện kỹ càng để trở thành tín hữu chính thức trong Hội Thánh, hoặc là để là lễ Xác Nhận. Một số người khác nghĩ rằng tốt hơn thì nên hoãn lễ Báp-têm cho tới một thời gian thích hợp, đủ để chuẩn bị và được hướng dẫn, và hãy để cho lễ Báp-têm kết hợp với một khởi đầu nào khác trở thành tín hữu chính thức trong Hội Thánh theo câu hỏi được yêu cầu. Theo tài liệu lưu trữ, chúng ta có khuynh hướng chọn cách đầu, nhưng cả hai cách đều có lý.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top