Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 26

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 26

Dove_03

Họ nói về Đức Chúa Jesus đang tể trị. Ngài là hiện thân của tình yêu đã bị đóng đinh, hiện nay Ngài cùng chung ngôi với Đức Chúa Trời (Công Vụ 2:23). Chính vũ trụ được ngự trị bởi một tình yêu mà chúng ta đã khước từ, nhưng tình yêu đó không từ bỏ chúng ta. Đó là nguyên lý mà người ta khâm phục nhiều nhất – người mẹ hy sinh vì con mình, hay vị thuyền trưởng hy sinh cho con tàu của mình. Và đó là nguyên lý mà Đức Chúa Trời đánh giá cao nhất.

Tôi nghĩ rằng thật quan trọng cho chúng ta trong việc truyền bá Phúc Âm để giúp người ta quên đi hình ảnh “Đức Chúa Jesus hiền lành, nhu mì” trong thời thơ ấu của của họ, và nhận biết rằng ở nơi Ngài, họ đang đối diện với chính cái yếu tính của cả vũ trụ: một Đức Chúa Trời luôn ban cho, ban cho, bất kỳ chúng ta đáp ứng – hay không đáp ứng. Chính với Ngài, Đấng ngồi trên ngôi cao sang, mà chúng ta được truyền phải bày tỏ lòng trung thành của chúng ta. Điều tồn tại lâu dài duy nhất trong vũ trụ nầy là chính là tình yêu từ bỏ chính mình nầy. Trừ khi nào chúng ta được tình yêu đó chạm đến, và bắt đầu bày tỏ tình yêu đó, nếu không chúng ta còn trong chỗ hỗn loạn.

Sau hết, họ nói về một Đức Chúa Jesus hiện tại. Ngài không phải chỉ là một nhân vật trong quá khứ xa xăm, nhưng là người sống đương thời của chúng ta. Đó là cách họ hiểu biết về Đức Thánh Linh (Công Vụ 2:33). Thánh Linh là sự hiện diện của Đức Chúa Jesus hiện nay, thoát ly khỏi những giới hạn của một thể xác.

Những tín hữu thời ban đầu dường như đã nhận biết từ đầu rằng kinh nghiệm của họ về Đức Thánh Linh là một sự tiếp nối kinh nghiệm của họ về Đức Chúa Jesus. Đức Thánh Linh là phương tiện mà nhờ đó Thầy của họ giữ họ hợp đoàn. Ngài không còn là sự biểu lộ thích hợp tiềm ẩn qua con người của quyền năng thấy được của Đức Chúa Trời nữa (như thường thấy trong thời Cựu ước), nhưng Ngài là sự hiện diện mạnh mẽ của Đức Chúa Trời được đem đến cho chúng ta ở trong Đức Chúa Jesus. Họ xác nhận rằng: “Thánh Linh đã đến và thay đổi đời sống chúng tôi; Ngài cũng có thể làm như vậy cho bất kỳ người nào trong quí vị”.

Nếu tất cả những Cơ Đốc nhân đang tìm cách rao giảng Phúc Âm đều đưa ra sự nhấn mạnh nầy về thân vị và công việc của Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi, họ sẽ ít bàn đến “phép báp têm bằng Đức Thánh Linh” như là một kinh nghiệm khởi đầu thứ nhì, và ít có sự lẫn lộn về ân tứ Thánh Linh với ơn ban của Đức Thánh Linh.

Dường như họ đã quen với hình ảnh trọn đầy về Chúa Jesus như vậy, và họ quen trình bày về Ngài với đặc điểm như vậy. Và họ đã chỉ cho chúng ta một phương thức.

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top