Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 24

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 24

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 24

Họ nói đến Đức Chúa Jesus là Con Người.

Đức Chúa Jesus ở Na-xa-rét là “Người mà Đức Chúa Trời đã dùng để làm những việc quyền năng, diệu kỳ ở giữa các ngươi” (Công Vụ 2:22). Tôi tự hỏi liệu chúng ta có xem sự nhấn mạnh nầy về nhân tính của Đức Chúa Jesus như là một sự trình bày thứ yếu không? Có thể, như trong Công Vụ 17:31, chúng ta  chú trọng về “bản chất khác” của Ngài, tức là sự hiệp nhất với Đức Chúa Cha?

Tuy nhiên, giống như những người tin Chúa thời ban đầu, chúng ta phải giữ sự quân bình trong việc rao giảng của chúng ta về Đức Chúa Jesus. Trong quá khứ, Hội Thánh đã tạo một ấn tượng rằng Đức Chúa Jesus hoàn toàn là Đức Chúa Trời đến nỗi hiếm khi Ngài là một người giữa vòng chúng ta. Như một số nhà thần học hiện tại đang nhắc chúng ta: điều đó là sự thờ hình tượng và là sự phạm thượng. Nó dẫn đến một sự thờ phượng Đức Chúa Jesus mà dành rất ít chỗ cho sự thờ phượng Đức Chúa Cha cũng như Đức Thánh Linh. Nó cũng giải trình cho khuynh hướng được ưa chuộng, nhất là tại các quốc gia theo Công giáo, vì những mục đích thực tiễn, đã xem Đức Chúa Jesus là quá cao xa để chúng ta có thể đạt đến, đến nỗi bạn cần sự giúp đỡ của Thánh Christopher hay là của Nữ Đồng Trinh Đầy Ơn Phước, để Ngài có thể nghe!

Mặt khác, nếu chúng ta chỉ xem Đức Chúa Jesus là một “người vì người khác”, và không có gì khác hơn nữa, thì sẽ không có sự cứu rỗi, Ngài không phải là con đường nối liền từ chúng ta đến với Đức Chúa Trời. Chúng ta bị đẩy vào sự nghịch lý bất cứ khi nào chúng ta không xem xét thân vị của Đức Chúa Jesus một cách kỹ càng. Ngài vừa mang nhân tính vừa mang thần tính. Ngài là nhịp cầu được neo vững chắc bên bờ phía chúng ta và cũng đạt đến một cách vững chắc như vậy ở phía Đức Chúa Trời. Bằng cách nầy chỉ một mình Ngài có thể đem những người đang có nhu cần như chúng ta vào trong một mối liên hệ đúng đắn với Đức Chúa Trời. Một nhịp cầu mà nó không đạt đến ở cả hai bên bờ thì chẳng phải là một nhịp cầu nhưng chỉ là một chuyện dại dột.

Các nhà truyền giảng Phúc Âm thời ban đầu đã giữ sự quân bình đó một cách tự nhiên. Hãy thử đọc Phúc Âm Mác đã bắt đầu như sau: “Khởi đầu Phúc Âm của Đức Chúa Jesus Christ, là Con Đức Chúa Trời”, rồi sau đó tiếp tục trình bày một cách vững chắc như thế nào Đức Chúa Jesus là một người giữa vòng chúng ta! Hoặc là hãy thử xem Phi-e-rơ bổ túc câu Kinh Thánh Công Vụ 2:22 (Người mà Đức Chúa Trời dùng… ở giữa các ngươi) với câu Kinh Thánh Công Vụ 2:33 trở đi. Là người tin nơi Ba Ngôi, ông nêu ra sự phục sinh của Đức Chúa Jesus và tiếp tục nói: “và từ nơi Cha đã nhận lấy Đức Thánh Linh, mà Cha đã hứa ban, rồi Ngài đổ Đức Thánh Linh ra, như các ngươi đương thấy và nghe”. – Và rồi người bạn cũ của chúng ta lại đến, Thi Thiên 110:1, để nhấn mạnh rằng “Người được Đức Chúa Trời dùng” nầy không ai khác hơn là Chúa, Đấng dự phần ngôi nước của Đức Chúa Trời toàn năng. Sự quân bình thật tuyệt diệu.

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top