Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 23

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 23

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 23

Họ nói đến một nhân vật

Không một triết lý sống nào, không một hệ thống đạo đức nào thu hút sự chú ý của họ, nhưng chỉ có một Đấng sống và yêu thương là Đức Chúa Jesus. Họ công bố về Ngài.  Bạn nhìn bất kỳ chỗ nào trong việc rao giảng Phúc Âm vào thuở ban đầu, bạn không thể không kinh ngạc về sự chú tâm của họ vào con người của Đức Chúa Jesus. Đức Chúa Jesus – Đấng có thể làm những lương tâm ray rứt bình an (Công Vụ 13:39), Đấng có thể làm trọn đầy một cuộc đời trống rỗng (Công Vụ 2:38), đã chữa lành cho người bại (Công Vụ 3:6), đã đuổi tà ma ra khỏi cô gái bị quỷ ám (Công Vụ 16:18), hoặc đã giải cứu những thủy thủ khỏi cơn bão tố (Công Vụ 27:21 trở đi).

Martin Luther có lần đã nói rằng “Như chúng ta đến bên chiếc nôi chỉ để nhìn thấy hài nhi, thì cũng vậy, chúng ta đến với Thánh Kinh chỉ để thấy Đấng Christ”. Chính con người của Đức Chúa Jesus đã thu hút dân chúng; do đó, chúng ta phải giữ cho ánh sáng luôn hướng vào Ngài. Nếu bạn muốn noi gương những nhà truyền giáo thời ban đầu, dù cho sự trình bày của bạn có uyển chuyển thế nào thì Đấng Christ vẫn phải là trung tâm. Không thể bỏ sót một số khía cạnh của những điều mà họ xem là quan trọng về Đức Chúa Jesus.

Họ nói Đức Chúa Jesus là Đấng ứng nghiệm. (Công Vụ 2:16 trở đi và trọn cả chương 7). Đức Chúa Jesus không phải chỉ là một nhân vật ngẫu nhiên, qua Ngài, Đức Chúa Trời tùy hứng ban sự cứu rỗi: nhưng cả Kinh Thánh Cựu ước và toàn thể lịch sử của sự cứu rỗi trải mấy ngàn năm đều hướng về Ngài. Đấng toàn hảo không xa con người. Con người toàn hảo đã đến, tên Ngài là Jesus.

Người ta thường nghĩ đến Cơ Đốc giáo như là nhìn về quá khứ, trong một thời đại mà mọi người khác đang hướng về tương lai. Đó là lỗi của chúng ta khiến người ta có ấn tượng như vậy. Đức Chúa Jesus đến không quá lâu trong quá khứ, vào điểm giữa của thời gian, vào một thời điểm thích hợp, và Ngài đã chỉ ra trong giới hạn của đời người câu trả lời mà con người đang tìm kiếm.

Tôi còn nhớ một giảng viên đại học nọ đã có lần đến với tôi vào cuối một buổi truyền giảng, và nói rằng: “Cảm ơn ông! Tôi dạy Anh ngữ trong trường đại học nầy. Ông đã cho tôi biết thế nào Đức Chúa Jesus Christ đã đáp ứng hoàn toàn sự tìm kiếm của chủ nghĩa hiện sinh”. Tôi nghĩ đến một phụ nữ Do Thái mà tôi đã tiếp chuyện: Thông qua những lời tiên tri chính yếu trong Cựu Ước: bà đã thấy được những lời Kinh Thánh phù hợp với Đấng Christ theo cách mà những lời đó không thể phù hợp với người nào khác, và bà đã đặt lòng tin cậy nơi Đấng Messiah của dân Do Thái – và hiện nay, bà là một giáo sĩ ở hải ngoại.
Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top