Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 20

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 20

prayer_32

Nó biến đổi cuộc đời của ông

“Ta đã chọn người nầy làm một đồ dùng của Ta, để đem danh Ta đến với những dân ngoại” (Công Vụ 9:15). Cả hướng đi và phẩm chất của cuộc đời Sau-lơ đã được biến hóa qua cuộc gặp gỡ nầy với Đấng Christ hằng sống. Những thay đổi đang ở trong giai đoạn chập chững, và vài thay đổi đó đã được thể hiện ngay trong khúc Kinh Thánh nầy.

Chúng ta thấy ông đang cầu nguyện (Công Vụ 9:11). Trước kia ông đã đọc bài cầu nguyện một ngày ba lần, nếu không phải là nhiều hơn, bất kỳ khi nào ông có thể nhớ đến. Nhưng giờ đây ông đang tiếp xúc với Đức Chúa Trời: “Nầy, người đang cầu nguyện”. Đây là một trong những dấu hiệu đầu tiên và chắc chắn nhất của một đời sống mới. Người quay về với Chúa bắt đầu thấy cầu nguyện là một thực tại. Đây là chuyện đương nhiên, bởi vì Đức Thánh Linh đang ở trong người ấy, nên Ngài khiến người bập bẹ thưa rằng: “A-ba! Cha” như một em bé đang ở trong nhà của Cha (Rô-ma 8:15).

Chúng ta thấy ông đang tìm đến và giao tiếp với cộng đồng những người tin Chúa (Công Vụ 9:19). Đó là một dấu hiệu phổ thông ban đầu khác của tiến trình theo Chúa.  Cộng đồng của những người tin Chúa,  trước kia dường như không có gì hấp dẫn, nhưng bây giờ thật vui và cần thiết.

Một dấu hiệu khác của đời sống mới đó là ao ước của Sau-lơ được chia sẻ điều mà ông đã khám phá về Đấng Christ cho những người khác: “Người liền giảng dạy trong các nhà hội rằng Đức Chúa Jesus là Con Đức Chúa Trời” (Công Vụ 9:20). Chúng tôi thấy điều nầy là một trong những dấu hiệu thông thường nhất của sự hoán cải ở trong đời sống của những tân tín hữu tại Hội Thánh của chúng tôi. Phần lớn họ tìm cách chia sẻ đức tin với bạn hữu của mình chỉ trong vài ngày – Không có ai đề nghị họ làm như vậy cả. Đó là sự bộc lộ tự nhiên của những gì Đức Chúa Trời đang hành động bên trong.

Công Vụ chương 9 có những hướng dẫn xa hơn. Nó trình bày cho chúng ta bên trong Sau-lơ, người Tạt-sơ, một con người muốn tăng trưởng. Ông không thoả lòng với chỗ mình đã đạt được, nhưng đang vươn lên phía trước: “Sau-lơ càng ngày càng mạnh dạn” (Công Vụ 9:22). Trong đời sống thể chất thế nào thì trong đời sống tâm linh cũng vậy, thèm ăn là một trong những dấu hiệu chắc chắn nhất của sự khoẻ mạnh.

Ông trở nên quả quyết hơn. Ông sẵn sàng đối diện với sự chống đối và sự chế nhạo, do sự thay đổi lập trường của mình, cả từ trong vòng những đồng bạn mới của mình lẫn từ bên ngoài (Công Vụ 9:21, 23). Đó là một dấu hiệu của cuộc sống mới.

Ông cũng sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ từ những người khác. Trước kia, con người kiêu hãnh đầy tự tin nầy giúp người khác nhiều hơn là nhận giúp đỡ. Nhưng bây giờ, chúng ta thấy ông sẵn sàng để cho A-na-nia chỉ bảo, để được nuôi và hướng dẫn bởi những người tin Chúa, và được họ cứu thoát khỏi một âm mưu khi họ dòng ông xuống khỏi vách thành một cách an toàn trong một cái thúng.

Không ai có thể làm một người tin Chúa mà không để cho Đấng Christ phục vụ mình. Điều nầy thông thường có một hiệu ứng khiến một người cởi mở để đón nhận sự giúp đỡ từ những người khác. Tôi nhớ lại một thanh niên đã nói với tôi rằng anh đã không thích và đã khinh khi những người tin Chúa trong trường đại học của mình, mãi cho đến khi anh tiếp diện với Đấng Christ. Ngay ngày hôm sau, anh đã đến cùng họ và xin họ giúp anh trong đức tin mới của mình. Đã có sự cởi mở mới để đón nhận cũng như để cho. Đấng Christ đã làm mềm tấm lòng.

Vâng! Sự hoán cải sản sinh một cuộc đời được thay đổi. Nếu không có thay đổi thì đã không có sự hoán cải. Nhưng, ngay cả khi tôi đang viết những dòng chữ nầy, tôi không thấy chúng là dễ dàng. Những chữ mang tính mô tả mà chúng ta đã dùng: “sự quyết định”, “tiến trình”, “sự hoán cải”, tất cả đều tập trung vào con người. Những chữ này hoàn toàn không thích hợp để mô tả phương cách, mà qua đó cuộc gặp gỡ của Sau-lơ với Đức Chúa Trời mang ý nghĩa là một mô hình cho các thế hệ theo sau. Có lẽ, điều quan trọng nhất đã xảy ra cho ông, và sẽ là tiêu chuẩn cho tất cả chúng ta, đó là Thánh Linh của Đức Chúa Trời đã đến và đã vào trong đời sống của ông. Ông đã được báp- têm và được đầy dẫy Đức Thánh Linh (Công Vụ 9:17-18).  Thời các Sứ Đồ kỳ vọng một “tân sinh”, hay “tân tạo”, trong những người đã được biến cải của họ; bởi vì một người đã từng xa lạ với Đức Thánh Linh giờ đây đã trở thành đền thờ của Ngài. Quyền năng tái tạo của Đức Chúa Trời đã vào trong đời sống của những người quay về với Ngài trong đức tin và sự ăn năn; và thông qua cuộc đời được tái tạo của những cá nhân, Đức Chúa Trời tiến hành tái tạo thế giới.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top