Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 16

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 16

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 16

Đây là một Hội Thánh với một khát vọng chinh phục

Chúng ta được kể rằng chính tại An-ti-ốt, lần đầu tiên các tín đồ được gọi là Cơ Đốc nhân (Công Vụ 11 :26). Điều nầy có một ý nghĩa rất quan trọng. Bạn sẽ thấy là họ không tự gọi mình là Cơ Đốc nhân. Những người khác đã gọi họ như vậy. Đó là một biệt danh.

Chắc chắn biệt danh nầy đã dựa theo cách gọi phổ thông “người nhà” của Hoàng Đế. Những người nầy đã được biết đến với cái tên “Augustiani”, bởi vì họ được Hoàng đế Augustus sử dụng, họ trung thành và tận tụy với Augustus. Vì vậy, thật hữu lý để các công dân thành An-ti-ốt đã đặt một chữ cho những người theo Đạo ở giữa họ. Họ đã sử dụng “Augustiani” như là một kiểu cách. Vì vậy, chữ “Christiani” được hình thành: đó là những người của Đấng Christ, được Ngài sai phái, trung thành và tận tụy với Ngài.

Tôi tự hỏi điều gì đã khiến cho dân chúng An-ti-ốt đặt ra chữ nầy để gọi các tín đồ ở giữa họ? Đó phải là vì họ luôn nói về Đấng Christ, luôn làm vì Đấng Christ, luôn cư xử đẹp lòng Đấng Christ, họ hành động theo cách họ nghĩ rằng Đấng Christ sẽ hành động. Thật là một lời làm chứng ghi khắc sự trung tín và hết lòng tận hiến của Hội Thánh ban đầu tại An-ti-ốt. Họ bị thiêu đốt bởi một khát vọng về Đức Chúa Jesus Christ. Ngài là Chúa của họ, Ngài là tình yêu hàng đầu của họ, không có điều chi khác là quan trọng hơn đối với họ. Và những người chưa tin Chúa biết điều đó.

Tôi cho rằng đây là dấu hiệu quan trọng nhất của bất kỳ Hội Thánh nào khi chúng ta xem xét đến vấn đề truyền bá Phúc Âm. Nếu người ta thực sự tìm thấy Phúc Âm thì họ sẽ luôn luôn coi trọng nó, họ sẽ luôn luôn quay lại để nói về Đức Chúa Jesus và tình yêu thương của Ngài. Họ sẽ tìm cách để Ngài làm Chủ ở trong mọi khía cạnh của cuộc sống mình. Họ sẽ nói và hành động, nhắc nhở người khác biết họ thuộc về ai và họ phục vụ cho ai. Đó là điều đã xảy ra tại An-ti-ốt.

Khi một tỉ lệ đông đảo những tín hữu của một Hội Thánh nào đó yêu mến Đức Chúa Jesus một cách nhiệt thành như vậy, thì Đức Chúa Trời hiển nhiên sẽ gia thêm những người tin Chúa. Vì trong trần gian nầy không có điều gì thu hút cho bằng một đời sống có Đức Chúa Jesus chủ trị. Và những người nào được Ngài chủ trị sẽ không hề hổ thẹn để dâng vinh quang về nơi xứng đáng; và cũng như nói về Chúa của mình, tuy nhiên nói một cách đúng lúc và một cách hiền hòa. Đó là bí quyết tối thượng của một Hội Thánh truyền bá Phúc Âm: một Hội Thánh có một khát vọng duy nhất – chỉ Đức Chúa Jesus mà thôi.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top