Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Lịch Sử » Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 5

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 5

Truyền Bá Phúc Âm Xưa Và Nay – Phần 5

Cảm xúc vui mừng khám phá của họ

Những người nầy đã tìm được kho tàng, và họ muốn cho những người khác biết điều đó. Những người nầy rất nhiệt thành về Đấng Christ và họ chia sẻ lòng nhiệt thành đó với người khác. Những người nầy tin chắc rằng ý nghĩa của vũ trụ đã được khải tỏ trong sự giáng sinh, sự chết, và sự phục sinh của Đức Chúa Jesus, và họ không thể nào giữ im lặng về điều đó. Họ không nói rằng “Nhà thờ là nơi hợp lý để đi đến đó vào mỗi sáng Chúa Nhật – chúng tôi có âm nhạc rất hay;” nhưng họ nói “Hãy đến xem Đấng đã bảo cho tôi về tất cả mọi điều mà tôi đã từng làm,” hoặc họ nói: “Chúng tôi đã gặp Đấng Messiah – Hãy đến xem!” Họ là những nhân chứng và đã hành động như là những nhân chứng.

Ngày nay bạn có thường thấy điều đó trong vòng những người tin Chúa không? Trong thời đại hoài nghi này, lòng nhiệt thành bị nghi ngờ. Kết quả, mọi người đều có quyền nêu ý kiến của riêng mình… chúng ta không muốn bị tố cáo lôi kéo người ta theo đạo… chúng ta phải tôn trọng sự riêng tư của người ta! Và như vậy, chúng ta giữ sự bình an cho chính mình, còn những người nam nữ chung quanh chúng ta, những người mà Đấng Christ đã chết thay cho họ và Ngài truyền cho chúng ta phải đến với họ, thì chẳng được nghe điều gì cả, và hoàn toàn không biết sự kiện (nếu đó là sự kiện) chúng ta đã tìm được kho tàng quí giá nhất trên thế giới.

Ngược lại, tôi nhớ đến một nữ sinh viên người Do Thái theo học tại Đại Học Oxford; cô vừa được nghe nói về Đức Chúa Jesus và cô đã đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Cô nói với tôi rằng trong vòng mười ngày cô đã đọc hết Thánh Kinh Tân Ước ba lần, và cô đã cảm nhận được Đức Chúa Trời đã tuôn đổ tình yêu của Ngài trong cô. Tôi nghĩ đến khoảng ba mươi thanh niên nam nữ ở trong trường đại học đó trong tám tuần lễ qua, họ đã bước đi cùng một bước đức tin như vậy – không phải vì có người nào đã giảng đạo cho họ nhưng là vì những người bạn tin Chúa của họ đã không thể giữ im lặng về Phúc Âm của Cứu Chúa, và họ đã thấy mình được tình yêu của Ngài ràng buộc phải sống nếp sống của người môn đệ của Chúa. Đó là cách mà Tin Lành đã lan rộng trong thời kỳ ban đầu, và đó cũng là cách mà Tin Lành lan rộng trong thời nay khi chúng ta để cho người ta thấy lòng nhiệt thành của mình đối với Chúa được nhận thấy.

Tình yêu thương trong sáng của họ

Nhưng cũng còn có một dấu ấn khác trên những người tin Chúa thời ban đầu đó chính là tình yêu thương trong sáng của họ. Nếu điều này không được ghi khắc trên chúng ta thì sẽ không ai thích thú những gì chúng ta nói.

Có những khác biệt thật lớn về của cải và cơ hội đối với đa số những người sống vào thời xưa, tuy nhiên những khác biệt như vậy không tồn tại giữa vòng những người tin Chúa. Công Vụ 4:12 cho chúng ta biết cộng đồng những người tin Chúa có cùng một lòng, một ý; không người nào đòi chủ quyền riêng về tài sản của mình; họ xem mọi vật là của chung. Chúng ta cũng đọc và thấy rằng các Sứ Đồ có quyền năng rất lớn để làm chứng nhân cho Đức Chúa Jesus. Lẽ nào giữa vòng họ không có ai cần được giúp đỡ? Khi nào thì những người có nhà cửa đã bán để góp vào quỹ giúp công việc từ thiện?

Mối thông công yêu thương của họ đã đạp đổ những hàng rào ngăn cách tự nhiên giữa những người da đen và da trắng, giữa chủ và tớ, giữa người giàu và người nghèo, giữa những người xuất thân từ nguồn gốc Do Thái và những người xuất thân từ nguồn gốc Hi Lạp. Họ chia sẻ với nhau của cải, bữa ăn, sự thờ phượng – chia sẻ mọi thứ, như Justin đã nêu ra, ngoại trừ chia sẻ vợ của họ (lãnh vực mà người ngoại giáo phần lớn sẵn sàng chia sẻ, khi Justin nhắc đến những người đó một cách không thiện cảm).

Hãy suy nghĩ về những môn đồ ban đầu ấy.  Si-môn người Xê-lốt và Ma-thi-ơ, người thâu thuế, có điểm chung nào? Họ là những người không thể hoà giải với nhau về mặt chính trị. Những người thuộc nhóm Xê-lốt quyết tâm giết người La Mã, trong khi những người thâu thuế làm giàu cho mình nhờ thu thuế cho người La Mã.  Nhưng tình yêu thương của Đức Chúa Jesus đã ràng buộc hai con người nầy lại với nhau.

Hãy suy nghĩ về các em trai của Đức Chúa Jesus, những người đã có lần không tin Ngài và họ tưởng Ngài bị cuồng trí. Trong sách Công Vụ, chúng ta lại thấy họ cùng với mẹ Ngài hiệp chung với các môn đồ – mà họ đã từng có lần nhạo báng – trong sự cộng tác và  được đầy dẫy cùng một Đức Thánh Linh.

Tình yêu thương anh em nầy rất quan trọng. Không có nó thì không thể truyền bá Phúc Âm hữu hiệu. Thế gian phải nhìn thấy giữa vòng những người tin Chúa một mối tương giao ấm áp hơn, đón nhận và quan tâm nhiều hơn mà họ không thể tìm ở bất kỳ nơi nào khác – và cho tới khi họ chưa thấy điều đó, họ chưa thích thú, hoặc chưa cảm động, để nghe nói về Chúa.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top