Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca Bahnar: Trong Tay Chúa

Thánh Ca Bahnar: Trong Tay Chúa

Tựa đề: Trong Tay Chúa
Nguyên tác: We’re Not Stranger Anymore
Nhạc và lời: Danny Lee
Ca đoàn Hội Thánh Plei Brêng, Sắc tộc Bahnar, Tỉnh Gia Lai
Hội Đồng Bồi Linh Phụ Nữ Khu Vực Gia Lai (2019)

Thư Viện Tin Lành (2020)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top