Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Trong Nơi Chí Thánh

Trong Nơi Chí Thánh

Tựa đề: Trong Nơi Chí Thánh
Nguyên tác: Here

Nhạc và lời: Aaron Tabensky, Alwin Tan, Diana Lim, Edwin Wong, Robin Chua, Sean Goh
Lời Việt: Joshua Phạm

Here

1. I stand in awe of You my King
Lift up my hands, give praise and sing
Here in this place in Your embrace
Where all else just fades away

Chorus:
You are wonderful
You are beautiful
Marvellous
King of my heart

2. I am in awe of You my King
Because You gave Your everything
Beholding Your face
I’m changed by Your grace
Lord Jesus, have Your way.

Trong Nơi Chí Thánh

1. Con vào trong nơi Chí Thánh của Ngài
Và dâng đôi tay chúc tán thờ phượng
Chính phút giây này ở trong tay Ngài
Mọi điều khác tan biến hư vô

Điệp Khúc:
Ngài thật quá tuyệt vời
Ngài đẹp đẽ sáng ngời
Quá diệu kỳ
Vua của chính con

2. Hiện diện trong nơi Chí Thánh đời đời
Nhờ Ngài hy sinh tất cả mọi điều
Nhìn thấy gương mặt Ngài
Biến đổi bởi ơn Ngài
Giê-xu Đấng nắm tương lai (của con).

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

prayer_38

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top