Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tri Thức và Đức Tin

Tri Thức và Đức Tin

LaXanh

Bà đã được chữa lành ngay (Lu-ca 8:47)

Một trong những phép lạ cảm động và chứa nhiều bài học mà Cứu Chúa đã thực hiện được trình bày cho chúng ta tối nay. Người phụ nữ trong câu chuyện này thật thiếu hiểu biết. Bà tưởng rằng năng quyền xuất phát từ Ðấng Christ theo một định luật nhất thiết mà chính Ngài không hề nhận biết hay không theo ý định trực tiếp của Ngài. Hơn nữa, bà cũng xa lạ đối với lòng rộng rãi của Chúa Giê-xu; nếu không, bà đã không cần phải đi phía sau để đánh cắp sự chữa lành mà Ngài luôn luôn sẵn sàng ban cho.  Hoàn cảnh khốn cùng nên thẳng thắn đặt chính mình đối diện với lòng thương xót. Nếu biết rõ lòng nhân từ của Chúa Giê-xu, chắc bà sẽ nói rằng: “Mình chỉ cần đứng nơi nào Chúa có thể thấy mình. Quyền vô sở bất tri của Ngài sẽ báo cho Ngài biết trường hợp của mình, chắc tình yêu thương của Ngài sẽ chữa lành bịnh cho mình ngay.”

Chúng ta ngưỡng mộ đức tin của người phụ nữ này nhưng chúng ta ngạc nhiên về sự thiếu hiểu biết của bà. Sau khi được chữa lành, bà vừa vui mừng vừa run sợ: vui vì quyền năng thiên thượng đã ban phép lạ cho mình, nhưng bà sợ Ðấng Christ có thể rút lại phước hạnh ấy, và cất đi phần ân huệ Ngài vừa ban ra. Bà ta cũng biết rất ít về tình yêu tràn đầy, trọn vẹn của Chúa! Chúng ta không hiểu rõ về Chúa như chúng ta ao ước; chúng ta không biết được chiều cao cũng như chiều sâu của tình yêu Ngài; nhưng chúng ta biết chắc chắn rằng Chúa vốn vô cùng thiện hảo cho nên Ngài không thể nào rút lại món quà đã được tiếp nhận từ một tấm lòng đang run sợ.

Nhưng đây là điều kỳ diệu: Dầu bà hiểu rất ít, đức tin của bà, vì là đức tin thật nên đã cứu bà, và cứu ngay lập tức không có một sự trì hoãn nào. Phép lạ bởi đức tin xảy ra ngay lập tức. Nếu chúng ta có đức tin bằng hột cải, sự cứu rỗi sẽ là sản nghiệp hiện tại và đời đời của chúng ta. Trong danh sách những người con của Chúa, tên chúng ta được ghi vào như người yếu đuối nhất trong gia đình; tuy nhiên, vì là người thừa kế bởi đức tin, sẽ không có quyền lực nào dầu là của loài người, dầu là của ma quỉ, lại có thể loại chúng ta ra khỏi sự cứu rỗi.

Cho dù chúng ta không nắm tay Chúa như Si-môn, cho dù chúng ta không dám tựa đầu vào ngực Ngài như Giăng, nhưng chúng ta vẫn mạo hiểm đến sau lưng Ngài, rờ vạt áo Ngài, và chúng ta được chữa lành hoàn toàn. Hãy can đảm lên, hỡi kẻ rụt rè, e lệ! “Ðức tin của con đã cứu con. Hãy đi bình an!” “Ðược xưng công chính bởi đức tin, chúng ta được phục hòa với Ðức Chúa Trời.”

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2013)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top