Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Trees of the Field

Thánh Ca: Trees of the Field

Nguyên tác: Trees of the Field
Lời:
 Ê-sai 55:12
Nhạc: Stuart Daurmann
Tài liệu: Phụ Bản Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ

 Trees of the Field

You shall go out with joy
And be let forth with peace,
And the mountains and the hills
Will break forth before you.
There’ll be shouts of joy
And the trees of the fields
Will clap, will clap their hands.
And the trees of the fields will clap their hands,
And the trees of the fields will clap their hands,
And the trees of the fields will clap their hands,
While you go out with joy.

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top