Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Trau Dồi Năng Khiếu Cho Chúa

Trau Dồi Năng Khiếu Cho Chúa

ong

Trau Dồi Năng Khiếu Cho Chúa

Một miếng sắt trị giá chỉ có 5 đô-la, tuy nhiên nếu đem làm móng ngựa thì bán được 50 đô-la.  Cùng một miếng sắt đó nếu đem làm kim máy may sẽ bán được 5.000 đô-la và nếu đem làm lò xo cho những đồng hồ Thụy Sĩ mắc tiền sẽ trị giá 500.000 đô-la.

Nguyên liệu cần thiết nhưng không phải là điều quan trọng nhất; điều quan trọng là nguyên liệu được dùng như thế nào.

Mỗi người trong chúng ta đều được ban cho những khả năng hoặc tài năng. Có người có ít, có người có nhiều, nhưng ai cũng được Chúa ban cho những khả năng riêng biệt.  Là người tin Chúa, chúng ta còn nhận lãnh những ân tứ từ Đức Thánh Linh.

Những ân tứ, tài năng và khả năng của chúng ta giống như những nguyên liệu thô; chúng ta cần trau đồi, phát triển những ân tứ, tài năng và khả năng đó cho những mục tiêu và công việc của Đức Chúa Trời trên đất này.  Nếu bạn vẫn chưa biết những tài năng và ân tứ của bạn, hãy cầu xin Chúa khải tỏ những điều đó cho bạn.  Hãy nhớ cầu xin Chúa chỉ cho bạn biết phải làm gì với những khả năng và ân tứ đó.

Mặc dù Chúa có thể dùng những người có năng khiếu, hoặc không có năng khiếu, cho công việc Ngài; tuy nhiên, nếu Chúa đã ban cho bạn những khả năng, hãy trau dồi và phát triển khả năng mà Chúa đã trao cho bạn.  Hạnh phúc và thành công của bạn trong cuộc sống sẽ thành toàn khi bạn thực hiện kế hoạch mà Chúa đã định sẵn cho cuộc đời bạn.

Tài ném đá của Đa-vít đã được Chúa dùng để giết người khổng lồ Gô-li-át.  Còn bạn thì sao?  Bạn có thể làm gì cho Chúa?  “Chính Ngài đã ban cho một số người làm sứ đồ, một số người làm tiên tri, một số khác làm nhà truyền giảng Tin Lành, một số khác nữa làm mục sư và giáo sư “ (Ê-phê-sô 4:11). “Tôi nghe có tiếng Chúa phán: Ta sẽ sai ai đi? Ai sẽ đi cho Chúng Ta? Tôi đáp: Thưa có con đây. Xin sai con.” (Ê-sai 6:8)

Châu Trân

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

 

 

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top