Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Trật Tự và Hòa Thuận

Trật Tự và Hòa Thuận

Chúng nó chẳng hề đụng chạm nhau, ai đi đường nấy (Giô-ên 2:8)

Loài cào cào luôn luôn biết giữ hàng ngũ, và dù chúng đi từng đàn đông vô số chúng chẳng bao giờ chồng chất lên nhau để làm rối loạn hàng ngũ. Sự kiện đáng ghi nhận đó trong lịch sử thiên nhiên chứng tỏ Ðức Chúa Trời đã đặt định tinh thần trật tự trong vũ trụ của Ngài, vì cả đến loài động vật nhỏ bé nhất cũng bị trật tự kiểm soát, y như những thiên cầu đang xoay tròn hay các sê-ra-phin là sứ giả Ngài.

Người tín đồ khôn ngoan cũng cần để cùng một quyền năng ấy ảnh hưởng trên chính mình, đặc biệt trong đời sống tâm linh. Trong các ân tứ Chúa ban cho người tín đồ, chúng ta không nên để cho một ân tứ nào tiếm vị một ân tứ khác, hay cướp mất sinh lực của người khác làm năng lực của mình. Tình cảm không nên làm nghẹt lòng thật thà, đức tánh can đảm không nên loại sự yếu đuối ra ngoài vòng chiến, lòng khiêm tốn không nên xô đẩy năng lực, và đức kiên nhẫn không nên giết chết sự quyết tâm.

Trách nhiệm của chúng ta cũng vậy, nhiệm vụ nầy không nên xen vào ngăn trở nhiệm vụ khác; trách nhiệm chung không nên làm hại lòng tin kính riêng, công tác phục vụ Hội Thánh không nên đẩy gia đình lễ bái vào chân tường. Dâng lên cho Ðức Chúa Trời một công tác bị vấy máu của một công tác khác là điều xấu.  Mọi việc đều đẹp đẽ đúng thời kỳ của nó, chớ không phải ngược lại. Chúa Giê-xu từng phán với người Pha-ri-si rằng: “Các ngươi phải làm điều này nhưng cũng không được lãng quên các điều kia” (Lu-ca 11:42).

Ðịnh luật ấy cũng được áp dụng cho vai trò riêng của mỗi cá nhân. Chúng ta phải biết đâu là chỗ của mình, hãy đứng vào chỗ ấy và bám chặt lấy vị trí ấy. Nếu Ðức Thánh Linh ban cho chúng ta khả năng quản trị công việc Chúa, hãy thi hành điều ấy và đừng lấn sang phạm vi của người bạn đồng công. Chúa Giê-xu đã dạy chúng ta đừng ham những chỗ ngồi cao, nhưng hãy sẵn lòng làm người hèn mọn hơn hết giữa vòng anh em mình. Xin đừng có tinh thần ghen tị hoặc tham vọng, nhưng hãy lãnh hội sức mạnh từ lệnh truyền của Chúa, làm theo điều Ngài phán dạy chúng ta, và giữ đúng vị trí giữa tất cả mọi người trong đạo quân của Ngài.

Tối nay, xin chúng ta tự xét mình có giữ sự hiệp nhất của Ðức Thánh Linh trong các mối liên hệ hòa thuận hay không.  Xin cầu nguyện cho tinh thần hòa hợp và trật tự sẽ chiếm ưu thế trong tất cả các Hội Thánh của Chúa.

Charles Spurgeon

Lời Sống Hằng Ngày
Nhà Xuất Bản Tin Lành (1972)

Thư Viện Tin Lành
Hiệu đính (2012)

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top