Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Trại Tỵ Nạn

Trại Tỵ Nạn

 

Trại Tỵ Nạn Malaysia – 11 Dec 1978

 

https://www.youtube.com/watch?v=sbMc4K3vO2w

https://www.youtube.com/watch?v=dmUH6C9QhcU

Trại Tỵ Nạn Hong Kong

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top