Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » I Cô-rinh-tô 13 – Tình Yêu Thương

I Cô-rinh-tô 13 – Tình Yêu Thương

 

Chương Trình Giới Thiệu Thánh Ca 
Thư Viện Tin Lành  

Ca khúc: Tình Yêu Thương
Sáng tác: Trần Quốc Bảo
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Baptist (1993) – Bài số 463
Trình bày: Sonny
Cassette Phút Suy Tư – Copyright (1992) – Nhã Ca Production
Thư Viện Tin Lành phổ biến với sự cho phép của cơ quan phát hành.

Lời:

I Cô-rinh-tô 13
Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người.
Dầu tôi nói được các thứ tiếng trên trời.
Nhưng không tình yêu thương
Thì tôi như đồng vang tiếng.
Nhưng không tình yêu thương
Thì như chập chỏa kêu vang.
Dầu tôi biết được hết tất cả mọi điều.
Dầu tôi thấu hiểu hết các sự nhiệm mầu.
Hay có cả đức tin có thể dời non chuyển núi.
Nhưng không tình yêu thương
Thì tôi nào đáng chi tôi.
Tình yêu thương trong thế gian này
Là khoan dung nhẫn nhục nhân từ,
Xóa tan hận thù, vui trong công bình,
Mừng trong chân lý, tin cậy mọi sự,
Trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự.
Ðem thứ tha ru cơn giận dữ.
Ðem khiêm tốn đến chốn khoe mình.
Ðem yêu thương xóa bao ganh tị.
Ðem tin yêu lấp nỗi nghi ngờ.
Dầu đem gia tài phân phát kẻ khó nghèo.
Dầu đem đốt mình trong lửa cháy nhục hình.
Hay thân mình hy sinh
Chịu bao trăm ngàn đau đớn.
Nhưng không tình yêu thương,
Thì tôi nào đáng chi tôi.


Thư Viện Tin Lành (2017)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top