Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Mục sư Thái Phước Trường: Các Ngươi Là Sự Sáng

Mục sư Thái Phước Trường: Các Ngươi Là Sự Sáng

Sứ điệp: Các Ngươi Là Sự Sáng
Diễn giả: Mục sư Thái Phước Trường
Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:14-16

Bible_32

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top