Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Sứ Điệp Đầu Năm

Bible Text: Mác 9:2-8 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Năm Mới, Tết Tựa đề: Sứ Điệp Đầu Năm Kinh Thánh: Mác 9:2-8 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Chúa Hóa Hình 2. Sáu ngày sau Ðức Chúa Jesus đem Phi-rơ, Gia-cơ, và Giăng theo Ngài. Ngài dẫn riêng họ lên núi cao, và Ngài biến hóa trước mặt họ. 3. Y phục Ngài tỏa rực hào quang và trở nên cực trắng mà không thợ giặt nào trên đất có thể làm cho tr ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top