Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Tình Yêu Của Đức Chúa Trời

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phát Thanh Tin Lành ...

Read more

Kích Thước Của Tình Yêu – Phần 2

Bible Text: Ê-phê-sô 3:14-21 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô, Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Kích Thước Của Tình Yêu – Phần 1

Bible Text: Ê-phê-sô 3:14-21 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô, Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Người Cha Kính Sợ Chúa

Bible Text: Thi Thiên 118 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Father's Day Tựa đề: Người Cha Kính Sợ Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang ...

Read more

Ảnh Tượng Của Cha

Bible Text: Lu-ca 15:11-32 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day Tựa đề: Ảnh Tượng Của Cha Diễn giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Kinh Thánh: Lu-ca 15:11-32 Ðứa Con Phóng Ðãng 11. Ngài lại nói, “Một người kia có hai con trai. 12. Người con thứ nói với cha, ‘Thưa cha, xin cha cho con phần gia tài sẽ thuộc về con.’ Người cha chia gia tài cho hai con. 13. Chẳng bao lâu sau đó, người con thứ tóm ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top