Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Theo Chúa

Bible Text: Mác 1:16-20 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Giá Phải Trả Để Theo Chúa

Preacher: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa Tựa đề: Giá Phải Trả Để Theo Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Xuân Sơn ...

Read more

Những Nghịch Lý Trong Đời Sống

Bible Text: Ru-tơ 1:6-22 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Quyết Định, Ru-tơ, Thử Thách Sứ Điệp: Những Nghịch Lý Trong Đời Sống Kinh Thánh: Ru-tơ 1:6-22 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Na-ô-mi và Các Nàng Dâu Mô-áp 6. Bấy giờ, Na-ô-mi và hai con dâu của bà đứng dậy, rời khỏi đồng bằng xứ Mô-áp để hồi hương, vì lúc ở Mô-áp bà có nghe rằng CHÚA đã đoái thăm dân Ngài và ban cho họ lương thực. 7. Vậy bà ...

Read more

Sứ Điệp Cuối Năm

Bible Text: Mác 10:17-31 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Hãy Theo Ta

Bible Text: Ma-thi-ơ 4:17-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top