Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Sự Sống

Bible Text: Giăng 1:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus Tựa đề: Sự Sống Kinh Thánh: Giăng 1:1-13 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Ngôi Lời Trở Nên Xác Thịt 1. Ban đầu Ngôi Lời đã hiện hữu, Ngôi Lời đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời, và Ngôi Lời là Ðức Chúa Trời. 2. Ngài đã hiện hữu với Ðức Chúa Trời từ ban đầu. 3. Mọi vật do Ngài tạo nên; chẳng vật chi đã được tạo nên mà không bởi ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top