Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Phục Vụ

Bible Text: Lu-ca 9:11-17 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Câu Chuyện Chúa Kể

Bible Text: Ma-thi-ơ 20:1-16 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

©2012-2018 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top