Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Ngôi Mộ Trống

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Phục Sinh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Lu-ca 27 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Phục Sinh ...

Read more

Ngày Thứ Sáu Tốt Lành

Bible Text: Giăng 13-15 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Phục Sinh

Bible Text: I Cô-rinh-tô 15:35-52 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Phục Sinh ...

Read more

Ngươi Yêu Ta Chăng

Bible Text: Giăng 21:1-16; Lu-ca 5:1-11 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Chúa Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Phục Sinh ...

Read more

Ý Nghĩa Lễ Thương Khó

Bible Text: Lu-ca 22:7-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Lễ Thương Khó ...

Read more

Sự Sống Phục Sinh

Bible Text: Giăng 11:25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Vì Chúa Đã Phục Sinh

Bible Text: Giăng 20:19-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Phục Sinh ...

Read more

Hô-sa-na

Bible Text: Lu-ca 19:29-44 | Preacher: Mục sư Nguyễn Hữu Cương | Series: Phục Sinh | Bài Giảng: Hô-sa-na Kinh Thánh: Lu-ca 19:29-44 Diển Giả: Mục sư Nguyễn Hữu Cương   Chúa Vào Thành Giê-ru-sa-lem Cách Khải Hoàn (Mat 21:1-11; Mác 11:1-10; Gg 12:12-19) 28. Sau khi Ngài đã nói những điều ấy, Ngài đi trước dẫn đầu họ lên Thành Giê-ru-sa-lem. 29. Khi Ngài đến gần Bết-pha-giê và Bê-tha-ni, tại một núi tên l ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top