Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Tuân Giữ Mạng Lệnh Của Chúa

Bible Text: Mác 7 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Môi Trường Sống

Bible Text: Sáng Thế Ký 14 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Danh Nhân Trong Kinh Thánh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Những Yếu Đuối Trong Đời

Bible Text: Sáng Thế Ký 12:10-20 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Cây Vả Tâm Linh

Bible Text: II Phi-e-rơ 1:3:11 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa 3. Quyền phép Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta mọi điều thuộc về sự sống và sự tin kính, khiến chúng ta biết Đấng lấy vinh hiển và nhân đức mà gọi chúng ta, 4. và bởi vinh hiển nhân đức ấy, Ngài lại ban lời hứa rất quí rất lớn cho chúng ta, hầu cho nhờ đó anh em được lánh khỏi sự hư nát của thế gian bởi ...

Read more

Chiên Của Chúa

Bible Text: Giăng 10:27-30 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Sự Chăm Sóc Của Chúa, Thái Độ Sống ...

Read more

Hiệp Nhất Trong Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:10-17 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa Sứ Điệp: Đồng Tâm Hiệp Nhất Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-17 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang   Khuyên Phải Hiệp Một 10. Thưa anh chị em, nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top