Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » SermonPage 2

Người Mới

Bible Text: Rô-ma 7:1-24 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Mục sư Nguyễn Xuân Đức

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sống Đắc Thắng

Bible Text: I Giăng 5:1-5 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Cành Nho Liền Gốc

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Theo Chúa ...

Read more

Dấu Hiệu Của Cơ Đốc Nhân Thật

Bible Text: I Giăng 3:11-18 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Con Cái và Kẻ Chống Đối – Phần 2

Bible Text: I Giăng 2:18-29 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Người Khiếm Thị Thấy Được

Bible Text: Mác 8:22-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Nhận Thức Tâm Linh Tựa đề: Người Khiếm Thị Thấy Được Kinh Thánh: Mác 8:22-26 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 22. Kế đó, Đức Chúa Jêsus và môn đồ đi đến làng Bết-sai-đa. Người ta đem cho Ngài một người mù và cầu xin Ngài rờ đến người. 23. Ngài bèn nắm tay người mù, dắt ra ngoài làng, thấm nước miếng trên mắt người, đặt tay trên người, và ...

Read more

Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào

Bible Text: Ru-tơ 4:1-22 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Chương Trình Của Chúa, Phụ Nữ, Ru-tơ Sứ Điệp: Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào Kinh Thánh: Ru-tơ 4:1-22 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Bô-a Thành Hôn với Ru-tơ 1. Bô-a đi đến cổng thành và ngồi xuống. Kìa, người bà con có quyền chuộc sản nghiệp mà Bô-a đã nói đi ngang qua. Bô-a nói với ông ấy, “Mời anh tẻ bước lại đây và ngồi xuống bàn chút việc. ...

Read more

Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin

Bible Text: Ru-tơ 3:1-18 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Chương Trình Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa, Phụ Nữ, Ru-tơ Sứ Điệp: Tình Yêu Đáp Ứng Đức Tin Kinh Thánh: Ru-tơ 3:1-18 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Ru-tơ và Bô-a tại Sân Ðập Lúa 1. Na-ô-mi mẹ chồng nàng nói với nàng, “Hỡi con gái của mẹ, mẹ há chẳng có bổn phận phải lo cho con một chỗ an thân để con được hạnh phúc sao? 2. Vả lại, Bô ...

Read more

Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng

Bible Text: Ru-tơ 2:1-23 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Chương Trình Của Chúa, Ru-tơ Sứ Điệp: Nương Dựa Nơi Đấng Toàn Năng Kinh Thánh: Ru-tơ 2:1-23 Diển giả: Mục sư Hứa Trung Tín Ru-tơ Gặp Bô-a 1. Lúc ấy Na-ô-mi có một người bà con bên chồng, một người khá giàu có, thuộc dòng họ Ê-li-mê-léc, tên là Bô-a. 2. Ru-tơ người Mô-áp thưa với Na-ô-mi, “Xin mẹ cho con ra đồng mót lúa. Con sẽ đi sau người ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top