Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Lễ Ngũ Tuần, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-13 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Thánh Linh, Hội Thánh ...

Read more

Lễ Ngũ Tuần

Bible Text: Công Vụ 2:1-4; 14-21 | Preacher: Mục sư Lê Hoàng Phu | Series: Đức Thánh Linh, Lễ Ngũ Tuần ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top