Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Nỗi Lòng Của Chúa

Bible Text: Giăng 17:11-26 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Sứ Mạng Của Hội Thánh

Bible Text: Ma-thi-ơ 5:13-16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Bài Giảng Trên Núi, Nếp Sống Của Người Tin Chúa ...

Read more

Đức Thánh Linh

Bible Text: Công Vụ 1:1-5 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Thánh Linh ...

Read more

Hội Thánh và Thánh Đồ

Bible Text: Ê-phê-sô 1:1-14 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh ...

Read more

Ân Tứ Xây Dựng Hội Thánh

Bible Text: I Cô-rinh-tô 14:1-23 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, I Cô-rinh-tô ...

Read more

Xây Nhà Của Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:9-15 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: I Cô-rinh-tô ...

Read more

Xây Dựng Nhà Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:9-15 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh, I Cô-rinh-tô ...

Read more

Xây Nhà Thiêng Liêng

Bible Text: I Cô-rinh-tô 3:1-15 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: I Cô-rinh-tô ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê – Phần 2

Bible Text: Khải Huyền 3:16-22 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

Thư Gởi Cho Hội Thánh Lao-đi-xê – Phần 1

Bible Text: Khải Huyền 3:16-22 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Khải Huyền ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top