Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Đồng Tâm Nhất Trí

Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: I Cô-rinh-tô ...

Read more

Sự Hiệp Một Trong Hội Thánh – Phần 4

Bible Text: Ê-phê-sô 4:12-24 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Giải Nghĩa Thư Ê-phê-sô ...

Read more

Hiệp Nhất Trong Chúa

Bible Text: I Cô-rinh-tô 1:10-17 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Hội Thánh Của Chúa, Nếp Sống Của Người Tin Chúa Sứ Điệp: Đồng Tâm Hiệp Nhất Kinh Thánh: I Cô-rinh-tô 1:10-17 Diển giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang   Khuyên Phải Hiệp Một 10. Thưa anh chị em, nhân danh Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, tôi nài khuyên anh chị em hãy đồng tâm nhất trí với nhau, đừng để có sự chia rẽ giữa anh chị ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top