Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Chúa Bình An

Bible Text: Ê-sai 9:5-6 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh, Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Trinh Nữ Mary

Bible Text: Lu-ca 1:26-55 | Preacher: Minh Nguyên | Series: Giáng Sinh, Nhân Vật Trong Kinh Thánh, Phụ Nữ ...

Read more

Mừng Sinh Nhật Chúa

Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh

Bible Text: Lu-ca 2:8-38; Ma-thi-ơ 2:1-22 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Giáng Sinh Tựa đề: Thái Độ Với Chúa Giáng Sinh Diển giả: Mục sư Đặng Ngọc Báu Kinh Thánh: Lu-ca 2:8-38; Ma-thi-ơ 2:1-22 Thiên Sứ Báo Tin cho Các Mục Ðồng 8. Bấy giờ trong miền đó có mấy người chăn chiên đang ở ngoài đồng, thức đêm canh giữ đàn chiên. 9. Thình lình một thiên sứ của Chúa hiện đến với họ; hào quang của Chúa ch ...

Read more

Đấng Em-ma-nu-ên

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:18-25 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Đấng Em-ma-nu-ên Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:18-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Sự Tích Chúa Giáng Sinh 18. Sự giáng sinh của Ðức Chúa Jesus Christ đã xảy ra như thế nầy: Ma-ry mẹ Ngài đã đính hôn với Giô-sép, nhưng trước khi hai người đến với nhau, nàng đã thụ thai bởi Ðức Thánh Linh. 19. Giô-sép c ...

Read more

Nguồn Vui Giáng Sinh

Bible Text: Lu-ca 2:1-23 | Preacher: Mục Sư Nguyễn Thỉ | Series: Giáng Sinh ...

Read more

Emmanuel

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Giáng Sinh Tựa đề: Emmanuel Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 1:21-23 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân 21. Nàng sẽ sinh một con trai; ngươi phải đặt tên con trai ấy là JESUS, vì chính con trai ấy sẽ cứu dân Ngài ra khỏi tội.” 22. Mọi việc ấy đã xảy ra để làm ứng nghiệm lời Chúa đã phán qua đấng tiên tri rằng, 23. “Nầy, một trinh nữ sẽ thụ thai v ...

Read more

Chúa Đã Đến

Bible Text: Ma-thi-ơ 4:16 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh Tựa đề: Chúa Đã Đến Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 4:16 Diển giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân "Dân ngồi trong bóng tối đã nhìn thấy ánh sáng lớn. Một vầng chân quang đã bừng lên cho những người đang ngồi trong bóng của tử thần." Ma-thi-ơ 4:16   ...

Read more

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top