Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Được Thương Xót

Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Bài Giảng Trên Núi ...

Read more

Bài Giảng Trên Núi: Được Thương Xót

Bible Text: Ma-thi-ơ 5:1-12 | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Bài Giảng Trên Núi, Các Phước Lành Tựa đề: Bài Giảng Trên Núi - Được Thương Xót Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:1-12 Diển Giả: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân Phước Hạnh Thật (Lu 6:20-23) 1. Khi thấy những đoàn dân đông, Ngài đi lên núi. Sau khi Ngài ngồi xuống, các môn đồ Ngài đến gần, 2. Ngài cất tiếng dạy rằng, 3. “Phước cho những ai nghèo thiếu tr ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top