Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Sermon

Đức Tin

Bible Text: Sáng Thế Ký 21:1-21 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Lời Hứa

Bible Text: Sáng Thế Ký 15:1-4 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Những Dòng Dõi Đầu Tiên

Bible Text: Sáng Thế Ký 5:1-32 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Chúa Trời Ở Cùng Chúng Ta

Bible Text: Ma-thi-ơ 1:21-23 | Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Đức Chúa Jesus, Giáng Sinh ...

Read more

Đức Chúa Trời Yêu Thương

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Chúa Trời

Preacher: Mục Sư Đặng Ngọc Báu | Series: Thánh Kinh và Đời Sống ...

Read more

Đức Chúa Trời Hay Thế Gian

Bible Text: I Giăng 2:15-17 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: Nghiên Cứu Kinh Thánh ...

Read more

Đức Chúa Trời Là Sự Sáng

Bible Text: I Giăng 1:5 | Preacher: Mục sư Hứa Trung Tín | Series: I Giăng ...

Read more

Người Cha Kính Sợ Chúa

Bible Text: Thi Thiên 118 | Preacher: Mục sư Nguyễn Bá Quang | Series: Father's Day Tựa đề: Người Cha Kính Sợ Chúa Diễn giả: Mục sư Nguyễn Bá Quang ...

Read more

Tấm Lòng Của Cha

Bible Text: I Sa-mu-ên 2:12-25; II Sa-mu-ên 18:28-33;II Sa-mu-ên 11:1-27; | Preacher: Mục sư Võ Ngọc Thiên Ân | Series: Father's Day ...

Read more

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top