Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Vài Ca Khúc Trong Tuyển Tập Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Vài Ca Khúc Trong Tuyển Tập Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu

Ca Khúc Tôn Vinh Chúa Hằng Hữu
Trình bày: Issac Thái & Friends

Ca Khúc:

 1. Thiên Chúa Ngự
 2. Gần Bên Chúa
 3. Bước Với Chúa Yêu Thương
 4. Cùng Họp Nhau
 5. Trọn Cả Tấm Lòng
 6. Con Tin Nơi Ngài
 7. Dâng Chúa Lời Suy Tôn
 8. Hỡi Chúa! Xin Mời Ngài Ngự Đến
 9. Xin Thần Linh Ngự Đến
 10. Chúa Đang Hiện Diện Nơi Đây
 11. Vào Cửa Ngài Với Lời Cảm Tạ
 12. Hiệp Lại Trong Ân Điển Ngài

Thư Viện Tin Lành (2021)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top