Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Âm Nhạc » Thánh Ca: Nói Cùng Thiếu Nữ Đã Hứa Hôn Với Giô-sép – To a Maid Engaged to Joseph

Thánh Ca: Nói Cùng Thiếu Nữ Đã Hứa Hôn Với Giô-sép – To a Maid Engaged to Joseph

Nguyên Tác: To a Maid Engaged to Joseph
Lời: Gracia Grindal (1983)
Nhạc: Rusty Edwards (1983)
Thánh Ca Hội Thánh Tin Lành Giám Lý Hoa Kỳ – Bài 215

Thư Viện Tin Lành (2019)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top