Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Video » To Where You Are

To Where You Are

Tựa đề:  Mong Đến Nơi Chúa Ngự
Nguyên tác:  To Where You Are
Nhạc và lời: Richard Marx và Linda Thompson  (2001)
Lời Việt: Vĩnh Phúc (6/2010)
Trình bày: Josh Grobal

To Where You Are
Lời Anh: Richard Marx

Who can say for certain
Maybe you’re still here
I feel you all around me
Your memory’s so clear

Deep in the stillness
I can hear you speak
You’re still an inspiration
Can it be
That you are mine
Forever love
And you are watching over me
from up above

Fly me up to where you are
Beyond the distant star
I wish upon tonight
To see you smile
If only for awhile to know
you’re there
A breath away’s not far
To where you are

Are you gently sleeping
Here inside my dream
And isn’t faith believing
All power can’t be seen

As my heart holds you
Just one beat away
I cherish all you gave me everyday
‘Cause you are my
Forever love
Watching me from up above

And I believe
That angels breathe
And that love will live on and never leave

Fly me up
To where you are
Beyond the distant star
I wish upon tonight
To see you smile
If only for awhile
To know you’re there
A breath away’s not far
To where you are

I know you’re there
A breath away’s not far
To where you are

Mong Đến Nơi Chúa Ngự
Lời Việt: Vĩnh Phúc

Tuy lòng không biết chi nhiều,
Nhưng tin Ngài thương-yêu,
Con luôn nhận biết Chúa bên mình,
Ngài nào quên con bao giờ!

Thâm-sâu giữa thinh-lặng,
Con nghe được tiếng Ngài,
Gợi bao cảm-xúc trong tim này,
còn chi hơn!
Ngài là tình-thương
đời-đời trong con,
Từ trời thật cao luôn bao-phủ con qua
mọi tai-ương …

Xin Ngài cho con vút bay
lên vượt qua muôn vì sao sáng,
Mơ-ước đêm nay
được ngắm nét môi cười Chúa,
Thấy rõ vinh-quang oai-nghi trước
ngôi ngự Chúa,
Dẫu trái tim ngưng,
con tin rằng Ngài không xa …

Êm-đềm trong giấc mơ đẹp,
Chúa nhân-từ hiện ra …
Khi con đặt đức-tin nơi Ngài,
Nhận được quyền-năng chan-hòa …

Lòng con hướng về Ngài,
Nương-dựa Ngài mỗi ngày,
Rồi bao trìu-mến Chúa ban đầy, đời con đây!
Ngài là tình-thương
ngọt-ngào trong con,
Từ trên mây, chăn giữ đêm ngày,

Lòng tin chắc
rằng dù nhiều gian-nguy,
Mà tình-yêu luôn sống mãi không hề vơi đi!

Xin Ngài cho con
vút bay lên vượt
qua muôn vì sao sáng,
Mơ-ước đêm nay
được ngắm nét môi cười Chúa,
Thấy rõ vinh-quang oai-nghi
trước ngôi ngự Chúa,
Dẫu trái tim ngưng,
con tin rằng Ngài không xa …

Nhìn lên chốn cao …
Sống, thác con vui khi
tin rằng Ngài không xa …

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top