Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Giảng Luận » Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster

Lễ Phục Sinh: Hội Thánh Thanh Lễ Westminster

Sứ Điệp: Hy Vọng Vinh Hiển Nhất Của Nhân Loại
Kinh Thánh:  Giăng 20:11-18; 24-29- BD 2011
Giảng luận: Mục sư Đoàn Hưng Linh
Chúa Nhật ngày 12 tháng 4 năm 2020 – 8:15 am (PST)

Thư Viện Tin Lành 
www.thuvientinlanh.org

 

 

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top