Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tuyệt Khúc

Tường Lưu: Tuyệt Khúc

flowers_01s
Tuyệt Khúc

Đức Chúa Trời là sự yêu thương (I Giăng 4:16)

Đã có hai người sống rất mơ
Trong vườn Sáng Tạo thuở khai sơ
Mỗi lời, mỗi tiếng khi trao đổi
Là những bài ca, những ý thơ.

Nhưng có một ngày, một ngày buồn
Một ngày bóng tối mịt mù tuôn
Hai người cúi mặt xa vườn ấy
Ôm cả thiên thu mối hận lòng.

Từ đấy vắng đi tiếng nhạc vang
Vắng đi thơ ý rất cao sang
Cho nên cây cỏ sinh gai góc
Và nguồn lệ đắng đã khơi dòng.

Rồi có bài ca thiên sứ ca
Vui như nhạc tấu khúc yên hòa
Khi xuống loan tin cho mục tử
Sương khuya lạnh giá, ánh sao sa.

Tường Lưu (1998)
Ca Khúc Tâm Linh

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top