Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Tường Lưu: Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

18_surrender

Tưởng Niệm Chúa Hy Sinh

Tôi đi thong thả về ngọn đồi
Trên đường sỏi đá, lúc chiều rơi
Không đi vào giữa trưa tuôn nắng
Ngại bước chân leo mỏi rã rời …

Quang cảnh bây giờ khác thuở xưa
Hai ngàn năm trước, chốn hoang sơ
Gô-gô-tha ấy, đoàn dân đã
Điệu Chúa lên đồi nắng lửa trưa.

Tôi nhớ tại đây, chính chỗ này
Chúng đè Chúa xuống đóng đinh Ngài
Mười hai môn đệ hư đi một
Lúc đóng đinh Ngài chẳng thấy ai.

Tôi nhớ tại đây, Chúa một mình
Giữa đoàn dân loạn, giữa đoàn binh
Những lời nhạo báng, chê cười Chúa
Cam tâm chịu hết, Chúa lặng thinh.

Tôi nhớ tại đây, chiếc mão gai
Cắm vào đầu Chúa mũi gai dài
Và kìa ngọn giáo quân hung ác
Đâm suốt thân Ngài, máu láng lai.

Tôi tự hỏi lòng chỉ một câu
Tại sao Chúa lìa bỏ ngôi cao
Mà đành xuống thế gian hư mất
Chết trên thập giá, chết thương đau?

Tội lỗi nhân gian, tội lỗi tôi
Đáng vào lửa hình phạt đời đời
Có ai như Chúa, lìa ngôi báu
Chói sáng Tình Thương, chết thế người.

Tôi hướng tâm tư về ngọn đồi
Để ôn chuyện cũ đã xa xôi
Để tạ ơn Ngài, ơn châu báu
Để giữ niềm tin giữa sóng đời.

Chiều nay tưởng niệm Chúa hy sinh
Thương Chúa vì con chịu thập hình
Chúa ơi, con hái dâng lên Chúa
Nụ thơ vừa chớm nở trong tim.

Tường Lưu

Tâm Linh Thi Tuyển (2005)
Houston, Texas

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top