Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tương Giao Với Chúa

Tường Lưu: Tương Giao Với Chúa

prayer_10

Tương Giao Với Chúa

Giờ phút tương giao với Chúa tôi
Là gần bên Chúa, bỏ xa đời
Tôi thấy như mình đang biến hóa
Vượt tầng mây đậm, vút lên trời.

Mây đậm? Vâng, mây đậm đời này
Làm tôi điêu đứng mãi xưa nay
Tự mình sao thoát tầng mây ấy
Tôi đeo theo Chúa tay trong tay.

Tương giao với Chúa, có khi tôi
Lặng yên mà không nói một lời
Tôi đã từng quì bên Ngôi Thánh
Lặng yên nghe tiếng Chúa mà thôi.

Có khi tôi trình Chúa mọi điều
Đất trời trân trọng lắng nghe theo
Tôi yếu, Chúa ban thêm sức mạnh
Trong Ngài tôi có trọn tình yêu.

Quẳng gánh lo đi, quẳng gánh sầu
Thỏa lòng tìm đến Chúa tương giao
Tôi quên, quên cả tôi thực hữu
Để hồn bay bổng cõi trời cao.

Tường Lưu

Ca Khúc Tâm Linh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top