Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Trung Tín Cho Đến Chết

Tường Lưu: Trung Tín Cho Đến Chết

Tường Lưu: Trung Tín Cho Đến Chết

Trung Tín Cho Đến Chết

Khá giữ trung tín cho đến chết, rồi ta sẽ ban cho ngươi mũ triều thiên của sự sống. (Khải Huyền 2:10)

Trên đời được mấy người trung tín?
Ðã hứa thế nào, hứa với ai
Dẫu cho ngày tháng xa xưa… lắm
Thì lời đã hứa chẳng hề phai
Người coi lời hứa là quan trọng
Thật đáng cho ta quí mến thay
Bây giờ, hứa cuội… không sao đếm
Những kẻ ta từng gặp hằng ngày.

Trên đời được mấy người trung tín?
Tiền nong “một chữ” cũng không sai
Dẫu cho nhiều ít, còn nguyên vẹn
Nợ nần, khi có dịp, trả ngay
Nỗi lo canh cánh khi mang nợ
Trả xong, bỗng thấy nhẹ như… bay.
Quịt tiền, quịt nợ, tên ăn cắp
Những kẻ ta từng gặp hằng ngày.

Trên đời được mấy người trung tín?
Vợ chồng, ân nghĩa chẳng phôi phai
Dẫu cho cuộc sống đầy… dâu biển
Khó khăn, nghèo thiếu, tháng năm dài
Trước sau chung thủy, tình thương mến
Khắng khít bên nhau, tay trong tay
Ðừng vì hoàn cảnh mà… tan tác
Những kẻ ta từng gặp hằng ngày.

Trên đời được mấy người trung tín?
Theo Chúa một lòng không đổi thay
Dẫu cho khi sống trong an tịnh
Hay trong thử thách, bước chông gai
Như thánh đồ xưa, niềm tin kính
Vững vàng không giao động, lung lay
Buồn cho thứ đức tin giai đoạn
Những kẻ ta từng gặp hằng ngày.

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top