Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Trân Quí Ơn Của Chúa

Tường Lưu: Trân Quí Ơn Của Chúa

Tường Lưu: Trân Quí Ơn Của Chúa

Trân Quí Ơn Của Chúa

Ðiều nầy cũng là một tai nạn lớn: Người ra đời thể nào, ắt phải trở về thể ấy. Vậy, chịu lao khổ đặng theo luồng gió thổi, có ích lợi gì chăng? Lại trọn đời mình, mình ăn trong sự tối tăm, phải nhiều sự buồn rầu đau đớn và phiền não. Kìa ta đã nhìn thấy rằng ăn, uống, và hưởng phước của sự lao khổ mình làm ở dưới mặt trời trọn trong những ngày mà Ðức Chúa Trời ban cho, ấy thật là tốt và hay; vì đó là kỷ phần mình (…) ấy là một sự ban cho của Ðức Chúa Trời. (Truyền Ðạo 5:16-19)

Sự lao khổ mình làm, trong cuộc sống
Là lẽ thường, ai cũng phải trải qua
Ðổ mồ hôi, cày cho đất vỡ ra
Rồi gieo giống, chờ đến ngày gặt hái.

Sự lao khổ được đền bù thỏa đáng
Là ơn ban rời rộng, Chúa cho mình
Chén cơm ăn, ly rượu uống… thỏa tình
Ðó là tốt, là hay, là phước Chúa.

Nếu lao khổ mình làm… không biết hưởng
Ðể mỗi ngày ăn uống trong tối tăm
Và cuộc đời kết thúc khi sức tàn
Thì… tất cả… bay theo luồng gió thổi.

Nếu lao khổ mình làm… không biết hưởng
Chỉ khư khư ôm lấy mối hận sầu
Ngày đêm lo, đầy phiền não, đớn đau
Thì… Truyền Ðạo gọi là: Tai nạn lớn.

Tôi đã nếm giọt mồ hôi lao khổ
Tôi đã từng ăn uống trong tối tăm
Này, đời người… ta đếm được bao lăm
Tại sao sống mà ta không biết hưởng?

Nên, tôi đã… trân quí ơn của Chúa
Tôi ăn ngon, tôi uống “đã”… ơn Ngài (1)
Tôi vui trong tiếng hát, tiếng thơ say
Tạ ơn Chúa, bây giờ tôi biết hưởng!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

(1) Giăng 7:37

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top