Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kinh Thánh » Tường Lưu: Tôi Đi Đánh Cá

Tường Lưu: Tôi Đi Đánh Cá

Tường Lưu: Tôi Đi Đánh Cá

Tôi Đi Đánh Cá

Ti-bê-ri-át suốt đêm
Tôi đi đánh cá … chèo thuyền ra khơi …
Lưới quăng … tôi thiện nghệ rồi
Nghề tôi đánh cá suốt đời, quen tay
Thật là vất vả đêm nay
Quăng bao mẻ lưới, quăng hoài … lưới không
Quăng phía bắc, quăng phía đông
Lưới không dính được một con cá nào!
Buồn lòng, thất vọng biết bao
Đã là thiện nghệ, mà sao … thế này!
Quay thuyền về bến nghỉ tay
Cầm bằng thêm nữa một ngày … đói ăn!

***

Mạn thuyền sóng gợn lăn tăn
Màn sương ban sớm nhẹ giăng mờ mờ …
Tay chèo mệt mỏi, bơ phờ
Bỗng nghe tiếng Chúa trên bờ vang lên:
Hãy thả lưới bên hữu thuyền,
Thì ngươi được cá!  Không nên nản lòng!

***
Bây giờ cá đã đầy khoang
Chúa cho mẻ lưới … ngàn năm nhớ hoài …

***
Đánh lưới cá!  Đánh lưới người!
Xin đừng ỷ lại cái “tài” của ta!
Muốn đi đánh lưới … đường xa.
Chớ quên đánh lưới … gần nhà … Chớ quên!

Tường Lưu

Chân Vọng Tâm Linh
Houston, Texas (2002)

Kinh Thánh Tham Khảo: Giăng 21:1-14

Chúa Hiện Ra cho Bảy Môn Ðồ

1. Sau các việc đó Ðức Chúa Jesus lại hiện ra cho các môn đồ Ngài tại bờ biển Ti-bê-ri-át. Việc Ngài hiện ra như thế nầy: 2. Si-môn Phi-rơ, Thô-ma cũng gọi là Con Sinh Ðôi, Na-tha-na-ên quê ở Ca-na miền Ga-li-lê, các con trai của Xê-bê-đê, và hai môn đồ khác họp lại với nhau.

3. Si-môn Phi-rơ nói với họ, “Tôi đi đánh cá.”

Những người kia trả lời ông, “Chúng tôi sẽ đi với anh.”

Họ đi ra và xuống thuyền, nhưng suốt đêm đó họ chẳng bắt được gì.

4. Hừng đông đến, Ðức Chúa Jesus đứng trên bờ, nhưng các môn đồ không biết đó là Ðức Chúa Jesus. 5. Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hỡi các con, các con có gì để ăn không?”

Họ trả lời Ngài, “Không.”

6. Ngài bảo họ, “Hãy thả lưới xuống bên phải thuyền, các con sẽ bắt được.” Vậy họ thả lưới xuống, rồi không thể kéo lên, vì có quá nhiều cá.

7. Môn đồ được Ðức Chúa Jesus thương yêu nói với Phi-rơ, “Ấy là Chúa.” Vừa nghe nói, “Ấy là Chúa,” Phi-rơ liền lấy áo choàng khoác lên mình, vì lúc đó ông đang ở trần, rồi nhảy xuống nước. 8. Các môn đồ khác đem một thuyền nhỏ đến phụ kéo một mẻ lưới đầy cá, vì họ không cách bờ bao xa, chỉ khoảng một trăm mét.

9. Khi lên bờ, họ thấy đã có than đang cháy hực, với cá đang nướng ở trên, và có bánh nữa. 10. Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy đem ít cá các ngươi mới bắt được lại đây.”

11. Si-môn Phi-rơ lên thuyền, rồi kéo lưới vào bờ, đầy một trăm năm mươi ba con cá lớn, và dù nhiều cá dường ấy, lưới vẫn không rách.

12. Ðức Chúa Jesus nói với họ, “Hãy lại ăn điểm tâm.” Không môn đồ nào dám hỏi Ngài, “Ngài là ai?” Vì họ đều biết rằng ấy là Chúa.

13. Ðức Chúa Jesus đến, lấy bánh, và trao cho họ, rồi Ngài cũng lấy cá và làm như vậy. 14. Ðây là lần thứ ba Ðức Chúa Jesus hiện ra cho các môn đồ Ngài sau khi Ngài từ cõi chết sống lại.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top