Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tường Lưu: Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Tình Con, Tình Chúa … Vô Biên

Nhược bằng tôi lấy cánh hừng đông, bay qua ở tại cuối cùng biển, tại đó tay Chúa cũng sẽ dẫn dắt tôi, tay hữu Chúa sẽ nắm giữ tôi. (Thi Thiên 139:9-10)

Chúa là tất cả của con
Con yêu mến Chúa hết lòng, Chúa ơi!
Con thưa với Chúa những lời
Thành tâm, Chúa biết rõ rồi… lòng con.
Trong đời, nhiều lúc mỏi mòn
Tinh thần con xuống… theo dòng lệ rơi.
Con luôn tìm đến Ngài thôi
Là nơi an tịnh, là nơi nương nhờ.

***
Nỗi đau Chúa sẽ đền bù
Nỗi buồn Chúa sẽ lau khô lệ sầu.
Con không biết nói thế nào
Về lời cảm tạ ơn sâu của Ngài.
Cảnh đời dù có đổi thay
Nguyện xin giữ mãi lâu dài trong tim:
Tình con, tình Chúa… vô biên!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top