Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Thiết Tha

Tường Lưu: Thiết Tha

Jesus_WomanAnointedHisFeet_s
Thiết Tha

Chúa đếm các bước đi qua đi lại của tôi: Xin Chúa để nước mắt tôi trong ve của Chúa. Nước mắt tôi há chẳng được ghi vào sổ Chúa sao? (Thi-thiên 56:8)

Có những niềm đau chất ngất đời
Trên cao Chúa có thấu cho tôi
Gió trời rung tiếng tôi cầu-nguyện
Không lẽ Ngài không nghe, Chúa ơi!

Tha thiết, trong lòng nỗi đắng cay
Dâng lên cho Chúa lệ vơi đầy
Tiếng tôi đánh thức ngàn tinh tú
Chúa hỡi, trên cao Chúa có hay?

Ta đựng trong ve nước mắt con
Ta ghi vào sổ sách Thiên Đường
Mỗi khi con bước, con qua lại
Ta vẫn hằng trông đếm bước con.

Lạy Chúa, đời con có Chúa rồi
Con buồn, con tìm Chúa mà thôi
Biển thương Ngài lấp muôn hồ lệ
Và đặt trong con tiếng hát vui.

Tường Lưu (1998)
Ca Khúc Tâm Linh

Thư Viện Tin Lành
www.thuvientinlanh.org

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top