Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Kiến Thức » Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa

Thập Tự Của Chúa Tại Trung Hoa

Phim tài liệu ôn lại những năm tháng Hội Thánh bị bách hại tại Trung Hoa và gương đức tin của những người tin Chúa.

Thư Viện Tin Lành (2012)
www.thuvientinlanh.org

Leave a Comment

©2012-2019 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top