Thư Viện Tin Lành: Trang Nhà » Niềm Tin và Cuộc Sống » Tường Lưu: Tôi Được Ngài Giải Cứu

Tường Lưu: Tôi Được Ngài Giải Cứu

Prayer

Tôi Được Ngài Giải Cứu

Chúa đã giải cứu linh hồn tôi khỏi chết, mắt tôi khỏi giọt lệ, và chân tôi khỏi vấp ngã. (Thi Thiên 116:8)
Hễ tôi còn chừng nào, tôi sẽ hát ngợi khen Ðức Chúa Trời tôi chừng nấy. (Thi Thiên 104:33)

Tôi đối diện biết bao lần… nguy hiểm
Biết bao lần… tôi tưởng đã… xong rồi.
Bây giờ tôi… còn sinh động trên đời
Tạ ơn Chúa, tôi được Ngài giải cứu.
Biết bao lần… mắt tôi tuôn giọt lệ
Biết bao lần… than thở suốt đêm thâu
Bây giờ tôi… đã nhẹ gánh u sầu
Tạ ơn Chúa, tôi được Ngài giải cứu.
Biết bao lần… chân tôi từng vấp ngã
Biết bao lần… không đủ sức đứng lên
Bây giờ tôi… chân đã vững, sức bền
Tạ ơn Chúa, tôi được Ngài giải cứu.
Tôi còn sống… sẽ còn nhiều… bất trắc
Có thể là… đối diện với tử vong
Có thể là… giọt lệ, là… long đong
Nhưng tôi biết… Chúa đưa tay giải cứu.

Tác giả xưa, dùng Thi Thiên dâng Chúa
Ngàn đời sau còn vang mãi dư âm…
Về phần tôi… như tôi vẫn thường làm:
Ca ngợi Chúa khi tôi còn… hơi thở!

Tường Lưu
Tâm Linh Thi Tập 17
(2012)

Leave a Comment

©2012-2023 by Thư Viện Tin Lành

Scroll to top